Energiselskaber

Underskud i elforsyning

SKOVSGÅRD:Efter næsten to års behandlingstid i Energiministeriet blev Skovsgaard Elforsyning som andre transformatorforeninger under HHE sidst på året 2002 godkendt som netselskab for Skovsgaard Elforsynings 719 forbrugere. Det oplyste formanden for el-forsyningen, Jørn Kjær, på generalforsamlingen i Skovsgaard Idrætscenter. - Det frie elmarked, der trådte i kraft med indgangen til 2003, har ikke medvirket til den store flugt fra vores forsyningsområde. Den største forbruger, Rose Poultry, har fundet anden levrandør. Herudover er der stort set ikke sket ændringer i kundekredsen, sagde formanden i beretningen. - Det er en fuldstændig forbrugerejet model, der er valgt i vort forsyningsområde. Vi kan godt tillade os at være lidt stolte af modellen, idet meget af den er udtænkt af afdøde direktør for Han Herred Elforsyning, Svend Skovgaard, tilføjede formanden. Selvaflæsningen af målerne er indført, og det har virket upåklageligt. Kun et fåtal fik ikke aflæst i første omgang, men med en ny henvendelse blev alle forhold bragt i orden. Der er udskiftet et kabel i Trindbjerg-området, hvor spændingen ikke var tilstrækkelig. Om den aktuelle elpris kunne Jørn Kjær oplyse, at den er 41,5 øre pr. kWh. Gennemsnitsprisen i de fire første måneder er 38,5 øre, mens en nedsættelse fra maj var i vente. - Det er ikke den pris, vi kender fra afregninger. Her, som med så mange andre varer, er prisen væsentlig ændret, når de mange afgifter er tillagt. I dette tilfælde er der en stigning i afgifter på 1,10 kr. Dermed er udsalgsprisen ændret til 1,51 kr. Netprisen til Skovsgaard Elforsyning er uforandret 2,05 øre. John Jørgensen gennemgik regnskabet, som viser et minus på 80.983 kr. Det er konsekvensen af opskrivningen af ledningsnettet med mere end tre mio. kroner. Hejle Andersen er tidligere trådt ud af bestyrelsen. I hans sted er førstesuppleanten, Aksel Wendel, indtrådt. Der var genvalg til Lars Brøndum, Henning Langgaard og Lars Holm. Som suppleanter valgtes Karsten Friis og Jenny Østergaard.