Ingstrup

Underskud i forsamlingshus

INGSTRUP:Ingstrup Forsamlingshus kom ud af 2006 med et underskud på 18.000 kr. På husets generalforsamling forklarede formand Ole Nørgård, at underskuddet skal ses på baggrund af store udgifter til et nyt udsugningsanlæg samt det faktum, at forsamlingshuset har været udlejet 20 procent mindre end forrige år. Forsamlingshuset har en solid kassebeholdning på 52.000 kr. I sin beretning fortalte Ole Nørgård, at året ellers er forløbet godt med afvikling af de traditionelle arrangementer, bankospillet og julefrokosten samt en fællesaften sammen med Ingstrup Borgerforening. Her holdt sejlerparret Ellen og Jens Christensen foredrag om deres sejlads på Europas floder. Frivillig arbejdskraft har stået bag forskellige renoveringer og malerarbejde samt færdiggørelsen af monteringen af det nye, store udsugningsanlæg. Ole Nørgård sluttede med at takke alle, der i det forgangne år har ydet en indsats for Ingstrup Forsamlingshus. Birgit Larsen, Søren Mortensen og Ole Nørgård modtog genvalg til bestyrelsen. werner