EMNER

Underskud i kirken

BRØNDERSLEV:Brønderslev Menighedsråd kom ud af 2008 med et underskud på 30.200 kr. Kirkegården har givet et overskud på 83.300 kr. Der er sparet ca. 90.000 kr. i forhold til budgettet. Der er alligevel blevet plads til en del nyanskaffelser med mere. Der er brugt 25.000 kr. til integrationsudvalget, 80.000 kr. til maling af præstegårde, 50.000 kr. til etablering af nyt kirketorv samt 100.000 kr. til nyt inventar. Ifølge kordegn Henrik Kristoffersen er der brugt 104.000 kr. færre til lønninger. Der har i årets løb ikke helt været det antal kormedlemmer som forventet. Der er brugt 59.500 kr. mindre end ventet på kirkelige aktiviteter. Til præstegårdene er der brugt 62.046 kr. mere end ventet. Til kirke og kirkegård er der brugt 344.000 kr. mere end budgetteret. Det skyldes blandt andet de højere varmepriser, etablering af kirketorv med mere.