Energiselskaber

Underskud i kraftvarmeværk på Øland

Øland Kraftvarmeværk Amba fik i det forløbne regnskabsår – 1. juli 2007 til 30. juni 2008 – et underskud på 288.474 kr.

eksplosive prisstigninger på olie/gasmarkedet er resulteret i, at Øland Kraftvarmeværk kommer ud af det forløbne regnskabsår med et underskud på 288.474 kr. Arkivfoto: Martin Damgård

eksplosive prisstigninger på olie/gasmarkedet er resulteret i, at Øland Kraftvarmeværk kommer ud af det forløbne regnskabsår med et underskud på 288.474 kr. Arkivfoto: Martin Damgård

– Salget af varme har været 4 procent mindre end budgetteret. Og produktionsomkostningerne har været påvirket af eksplosive stigninger på olie/gasmarkedet. Stigninger på op til 66 procent, som ikke var ventet i budgettet eller af økonomer og vismænd, sagde formand Bjarne Frost i sin beretning på kraftvarmeværkets generalforsamling. – Selv om prisen blev reguleret midt på året – fra 720 kr. pr. Mwh til 860 kr. – var det ikke nok til at nå et resultat i balance. Drifts- og administrationsomkostninger har været som budgetteret. Installation af en ny motor, Jenbacher 416, har givet større elsalg og været med til at holde prisen nede. Merindtægten på el er ca. 1402 kr. pr. forbruger. – Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med forskellige tiltag for at finde en løsning/metode til at reducere varmeprisen, oplyste Bjarne Frost. Der er lavet beregninger på installation af pille/flisfyr til at bruge i lavlasttimer, men investeringen kunne ikke forrentes over en acceptabel årrække. – Vi er i gang med at undersøge muligheden for at blive koblet sammen med Oxholms flisfyr, sagde Bjarne Frost. Vi skal have lavet beregninger, og der kommer et resultat i løbet af næste varmeår. ØKVs varmepris for et standardhus på 130 kvadratmeter med varmeforbrug på 18,1 Mwh har i varmeåret 2007/2008 været på 24.457 kr. (19.760 kr. sidste år) mod olieopvarmet 27.530 kr. (sidste år 22.363 kr.), en forskel på 3056 kr., som fjernvarmeforbrugerne har sparet i forhold til olieopvarmning, pointerede formanden. ØKV har 150 forbrugere, og nu er Yellow Hotel begyndt at bruge varme fra værket i juni 2008. ØKV har lavet aftale med Yellow Hotel om varmelevering og forventer, at det bliver en fordel for begge parter. Hans Rask ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. I stedet valgtes Kresten K. Sørensen. Per Mortensen og Bjarne Frost blev genvalgt. Til suppleanter nyvalgtes Kaj Jacobsen og Eivind Mathiesen. Jette Nielsen, HS Revision, genvalgtes til revisor.