Underskud i Løgstør Gymnastikforening

LØGSTØR:Løgstør Gymnastikforening fik et underskud på 27.356 kr. i det regnskabsår, der sluttede 31. august. Sidste år var der et overskud på 14.450 kr. Der var indtægter på 148.863 kr. i det forløbne regnskabsår mod 161.261 kr. i året før. Det er især på kontoen tilskud fra kommunen, der har været tilbagegang - fra 41.129 kr. til 33.532 kr. Udgifterne i det forløbne regnskabsår var på 176.219 kr. mod 146.811 kr. året før. Den største forskel er, at der i år har været udgifter på godt 21.000 kr. til træningsdragter, mens der ikke var udgifter på den konto året før. Kørslen er samtidig steget til det dobbelte fra godt 11.000 kr. til godt 22.000 kr. Gymnastikforeningen har hævet underskuddet fra kassen, hvor der dog stadig er 64.791 kr. tilbage.