Underskud i Skæve IF

Medlemmerne kunne ikke godkende et regnskab med et minus på 64.000 kroner

Bølgerne gik højt til den årlige generalforsamling i Skæve IF. Foreningens regnskab, der viste et underskud 64.000 kroner, blev ikke godkendt. Formanden aflagde beretning for de cirka 40 fremmødte. Kassererens negative regnskab gav anledning til en del debat. Slutresultatet blev, at forsamlingen ikke kunne godkende regnskabet, og det udløste ekstraordinær generalforsamling. Der blev valgt en helt ny ledelse i Skæve IF, dog med genvalg til Kurt Nielsen. Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde: Formand Kurt Nielsen, næstformand John Bengtsen, kasserer Mona Mortensen, sekretær Christian Kempfner og menigt medlem Orla Hansen. Louise Thomsen blev valgt til ekstern kasserer. Desuden er der valgt to revisorer. Den nye bestyrelse trådte først til efter den ekstraordinære generalforsamling. Inden da havde foreningens eksterne kasserer Louise Thomsen fået regnskabet gennemgået af uvildig revisor, som ikke fandt regnskabstekniske uregelmæssigheder. Den nye bestyrelse erklærede sig klar til at tage fat på opgave på trods af de dystre udsigter. - To friske damespillere tog turen rundt med passive medlemskort, og de fik solgt ca. 100 stk. fortæller Orla Hansen fra bestyrelsen. Den nye bestyrelse i Skæve IF har lagt flere planer for den lille idrætsklub. - Den 9. juni skal nogle af Danmarks bedste damefodboldspillere i aktion på grønsværen i Skæve. Det er lykkedes Christian Kempfner at få Fortunas Elitehold til at give en opvisningskamp på Skæve Stadion, fortæller Orla Hansen. Modstanderne bliver et sammensat hold af dame- og herrespillere fra Skæve IF. Foreningen håber, at rigtig mange har lyst til at kigge med fra sidelinjen. Skt. Hans Aften fejres traditionen tro på stadion i samarbejde med byens borgerforening. Skæve Open er et petanquestævne, der afholdes på station den 26. juni. I begyndelse af juli - fra 6. til og med 9. juli - er der idrætsuge. Længere hen på sommeren regner foreningen med at have endnu et petanquestævne for de mere etablerede spillere. - Det har set lidt broget ud for os de seneste par år, men nu går det fremad, vurderer Orla Hansen. ÅB