Underskud i ungdomsboliger

Der er ikke råd til hensættelser

BRØNDERSLEV:Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri" i Brønderslev har et underskud på 98.668 kr. Det får Brønderslev Kommunes økonomiudvalg præsenteret tirsdag. Underskuddet må højst være på 19.130 kr., men det er mere end fem gange så stort. Underskuddet hænger sammen med, at det er svært at leje lejligheder ud. Der er en regel om, at lejetabet ikke må overstige den maksimale lejeindtægt. Således må lejetabet højst være 41.994 kr., men det er 58.597 kr. Der er stadig udlejningsvanskeligheder, og derfor er der udgifter i forbindelse med tab, når boliger bliver ledige. Almindelig vedligeholdelse viser et større forbrug end budgetteret på grund af, at udgifter til reparationer er taget på denne konto i stedet for på kontoen for henlæggelser. Endvidere henlægges der for lidt til vedligeholdelser og fornyelser. Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri" skulle henlægge 104.632 kr., men der er af økonomiske årsager kun råd til at henlægge 45.000 kr. Der var budgetteret med et underskud på nul kroner. Der er opsamlet et overskud på 146.340 kr., mens der er en egenkaptal på 133.992 kr.