Underskud på 115 mio. kr.

Nyfors har afskediget ni medarbejdere, og laver nu struktur.

Nyfors fik i 2009 et underskud på 115 mio. kr. Arkivfoto

Nyfors fik i 2009 et underskud på 115 mio. kr. Arkivfoto

- Finanskrisen påvirker stadig dagligdagen i forsyningsselskabet Nyfors. Det kom frem på repræsentantskabsmødet. Nyfors kom ud af 2009 med et underskud på 115 mio. kr. efter skat. Resultatet er væsentligt påvirket af flere faktorer, men nedskrivning af koncernens kapitalandele i Ding Energi A/S med 96,5 mio. kr. er den væsentligste del af underskuddet. En del af underskuddet kan også henføres til fibernetaktiviteten, der udviser et underskud, som dog er i overensstemmelse med det forventede, og den besluttede aktivitet. Energisalget påvirker endvidere resultatet i negativ retning, da en del af underskuddet fra et dårligt el-indkøb er realiseret i 2009. I 2009 har Nyfors investeret 41 mio. kr. i el-nettet. Investeringerne er i hovedtræk blevet anvendt til kabellægning af 18 kilometer 60 kVkabel, 37 kilometer 10 kV-kabel, ombygning og nyetablering af 42 10 kV-stationer samt seks kilometer lavspændingsanlæg. Vedligeholdelsesomkostninger på el-nettet andrager 7,5 mio. kr. Nyfors har som mål at være blandt de billigste el-forsyningsselskaber i Nordjylland og blandt de 10 billigste i Danmark. Nyfors bliver i en benchmark fra Energistyrelsen, men her opnår Nyfors et dårligt resultat. Fyringer For at forbedre konkurrenceevnen har Nyfors skåret ned i medarbejderstaben. Der er i denne uge afskediget ni medarbejdere og afdelingsledere. Også midt på året 2009 skete en tilpasning af medarbejderstaben. Disse afskedigelser har først fået økonomisk effekt fra 1. marts i år. Der er lavet en helt ny struktur, hvor der satses mere på salg- og markering. I og med, at alle luftledninger nu er kabellagt, er det nødvendigt at tilpasse entreprenørafdelingen. Der opereres også med et underskud i 2010.