Lokalpolitik

Underskud på 18 millioner kr.

Regnskabet er 21 millioner kroner dårligere end budgetteret

BRØNDERSLEV:Et regnskab, der er 21 mio. kr. dårligere end ventet, og et regnskab, der viser et underskud på 18 mio. kr. Det kunne byrådet fremlægge onsdag aften. Meningerne om resultatet var forskellige, men der var enighed om, at man i byrådet ikke er stolte over at kunne præsentere et sådant regnskab. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) understregede, at underskuddet ikke kommer som en overraskelse. - Allerede 30. april 2004, da vi fik budgetopfølgningen, fik vi et fingerpeg om, at budgettet ikke kunne overholdes. Vi kunne konstatere, at der manglede 16 mio. kr. i at nå resultatet med et budget-overskud på tre mio. kr. Men i økonomiudvalget var der enighed om at fastholde serviceniveauet på kerneområder som børnepasning, folkeskolen samt ældreplejen. Der blev derfor sendt en henstilling rundt i organisationen om, at man udviste størst mulig tilbageholdenhed og omkostnings-bevidsthed for resten af 2004. Den opfordring blev fulgt i organisationen. Jens Arne Hedegaard kunne konstatere, at smertensbørnene er de samme, nemlig overførsels-udgifterne samt udgifterne til råd og vejledning. Disse kan ikke holde sig inden for budgettets rammer. - Vi er i det store og hele blevet gode til at overholde vore budgetter for service-udgifterne. Det ses blandt andet på ældreområdet. - De stigende overførselsindkomster er en ulykkelig situation, hvor servicen på vore borgernære kerneområder er med at til at betale for strukturelle problemer, som det meste af Nordjylland deler med os, sagde Jens Arne Hedegaard. I fjor gav byrådet tillægsbevillinger på tilsammen 18 mio. kr. Der har været serviceudgifter for 569 mio. kr., og der har været et reelt mer-forbrug på ca. seks mio. kr. I byrådet var der enighed om, at der ikke to år i træk kan stilles med et underskud i denne størrelsesorden. Også her i 2005 er der overskridelser, men Jens Arne Hedegaard fortæller, at tingene er ved at vende. Når man kender resultatet af de første fire måneder, vil byrådet tage stilling til, om der skal gribes ind i år. Der er som noget nyt afsat en risikopulje i dette års budget.