Underskud på 52 millioner i Thy Højspændingsværk

MidtVest Bredbånds endeligt har kostet kassen - og ikke flere byer får fibernet

Investeringer i MidtVest Bredbånd har kostet Thy Højspændingsværk dyrt i 2008. Arkivfoto: Peter Mørk

Investeringer i MidtVest Bredbånd har kostet Thy Højspændingsværk dyrt i 2008. Arkivfoto: Peter Mørk

Bestyrelsesformand for Thy Højspændingsværk Hans Marrebæk døde få timer før repræsentantsskabsmødet i Thy Højspændingsværk onsdag aften. Repræsentanskabsmødet blev afviklet, og næstformand Robert Hove oplæste beretningen. - Resultatmæssigt blev året 2008 et særdeles utilfredsstillende år med et samlet underskud på knap 52 mio. kr. Den altoverskyggende grund til dette dårlige resultat er tab på vore bredbåndsaktiviteter. Denne kedelige besked havde bestyrelsesformand Hans Marrebæk skrevet i sin beretning til Thy Højspændingsværks repræsentantskabsmøde . Problemerne hos MidtVest Bredbånd, som værket er medejer af, har da også givet den langt største økonomiske lussing til 2008-regnskabet. I beretningen står, at Thy Højspændingsværk siden starten samlet har indskudt ca. 35 mio. kr. som aktiekapital i MidtVest Bredbånd, hvoraf ca. 25 mio. kr. nu er udgiftsført som tab i regnskabet for 2008. Desværre vil det fejlagtigt fremgå af Thisted Dagblads omtale torsdag af repræsentantskabsmødet, at der var Hans Marrebæk der aflagde beretningen. Det skyldes,at Thisted Dagblad, med velvilje fra Thy Højspændingsværk, havde modtaget beretningen få forhånd. Thisted Dagblad blev først bekendt med Hans Marrebæks død efter at avisen var færdigproduceret og trykt.