Underskud vækker bekymring

HIRTSHALS:Der tæres stille og roligt på egenkaptitalen i Hirtshals Fiskeriforening. En egenkapital på godt 18 mio. kr. bør ikke umiddelbart give anledning til bekymring, men et underskud på knap 1,3 mio. kr. i dette regnskabsår, og udsigten til et resultat på samme niveau næste år for så småt alarmklokkerne til at ringe. Den helt store udgiftspost er drifts- og administrationsomkostningerne som beløber sig til godt to mio. kr., hvilket slet ikke kan opvejes af indtægterne i Hirtshals Fiskeriforening. En anden stor udgiftspost er kontingent til Danmarks Fiskeriforening, hvilket beløber sig til knap en halv mio. kr. Hovedparten af formuen er bundet i aktier og obligationer - helt præcist 16 mio. kr. Samtidig står der godt 440.000 kr. på bankbogen ligesom tilgodehavender udgør godt 275.000 kr. - Vi er trætte af underskud, så vi vil gerne høre nogle forslag fra jer, sagde bestyrelsesmedlem Niels Kristian Nielsen "Niller". Erik Jespersen noterede, at med uændret promille vil fiskeriforeningen tære yderligere på formuen, og samtidig skulle fiskerne forvente en stigning på kasseleje, da det har været nødvendig at starte et nyt selskab. BDO ScanRevision blev i øvrigt genvalgt som revisorer for Hirtshals Fiskeriforening.