Underskud vendt til spinkelt plus på Uddannelsescentret

Virksomhedsøkonomi 19. september 2002 08:00

AALESTRUP: Såfremt de nye MOUS-kurser bliver en realitet på Uddannelsescentret, vil et forventet underskud på omkring 600.000 kroner kunne vendes til et spinkelt overskud på knap 150.000 kroner for indeværende regnskabsår. Det fremgår af det nye basis- og aktivitetsbudget, som centerbestyrelsen har udarbejdet og som forleden blev godkendt af byrådets økonomiudvalg. Dog med den forudsætning at der fortsat skal ske en tæt opfølgning af budget og økonomi med to måneders mellemrum. Årsagen til den ændrede økonomiske situation er bl.a., at der er foretaget en omorganisering på centret. På grund af samarbejdet med Udviklingsrådet for Aalestrup Kommune, som medfører at der deles leder og sekretær, er basisbudgettet blevet tilrettet efter disse forhold, samtidig med at også en IT-medarbejder nu indgår i budgettet. Basisbudgettet udvider et overskud på 245.000 kroner, men herfra skal så trækkes en forventet lejeindtægt fra Daghøjskolen, som ikke længere eksisterer lokalt, fordi kommunen har opsagt samarbejdet. Centrets overskud er som nævnt oven for stærkt afhængig af, at projekt MOUS bliver en suces. I budgettet indgår desuden ikke nærmere definerede projekter, som er beregnet til et overhead på cirka 650.000 kroner. Aalestrup Kommunes tilskud til Uddannelsescentret for år 2003 andrager 649.000 kroner.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...