Lokalpolitik

Underskuds-bomben sprang sent

HALS:Da bestyrelsen for Turistforeningen for Hals Kommune kort før jul ikke så anden mulighed end at indgive en konkursbegæring, skete det mindre end to måneder efter, at bestyrelsen opererede i en vildfaren tro på, at der var rimelig styr på foreningens økonomi. Det viser referaterne af turistforeningens bestyrelsesmøder, hvor der så sent som 31. oktober er en forventning i bestyrelsen om, at regnskabet for 2002 kun vil udvise et underskud på omkring 20.000 kr. 19. december, hvor bestyrelsen indgiver konkursbegæring, er underskuddet på mindst 478.000 kr., og mens omkring 75 kreditorer med konkursbegæringen pludselig står med håret i postkassen, så står det på dét tidspunkt også klart, at der kan følge et retsligt efterspil på grund af en manglende indberetning og indbetaling af A-skat - ligesom det står klart, at manden med den daglige styring af turistforeningens økonomi, turistchef Jens Møller, ikke længere kan fortsætte i dette job. Var bestyrelsen derfor med udgangen af oktober 2002 uvidende om, hvor tæt turistforeningen var på et økonomisk kollaps, så fortæller bestyrelsens mødereferater også, at Jens Møller på bestyrelsesmødet 12. september redegjorde for turistforeningens manglende likviditet. Samtidig præsenterede Jens Møller bestyrelsen for en økonomisk opstilling, der synliggjorde, at turistforeningen selv skulle skaffe indtægter for 192.000 kr., hvis det kommunale tilskud ikke blev forhøjet, og hvis turistbureauet fortsat skulle drives videre som et såkaldt grønt I-bureau med en bureauleder og en assistent. Det fik bestyrelsen til - via Jens Møller - at anmode kommunen om at ændre på terminerne for de årlige, kommunale tilskud, så de i fremtiden ville være mere hensigtsmæssige for turistforeningen i forhold til markedsføringsopgaverne. Samtidig fik Jens Møller til opgave at få rejst en sag i det politiske system om størrelsen på det kommunale tilskud. Derudover gik Jens Møller imidlertid også i gang med at udfærdige en låneansøgning til Hals Kommune for at få klaret problemet med den manglende likviditet, og når de ikke i bestyrelsen har fået aktiveret de mentale, økonomiske advarselslamper i den forbindelse, så hænger det formentlig sammen med, at heller ikke Jens Møller gør det store nummer af sagen i sin låneansøgning til kommunen. Han påpeger således i ansøgningen bare, at likviditetsproblemet har eksisteret, siden turitbureauet blev ombygget, og siden der af nød måtte udskiftes computere og en del af telefonerne. Jens Møller bemærker videre, at lånet fra kommunen - på 375.000 kr. - skal tjene til at eliminere en anden udgift, som turistforeningen har fået i forbindelse med likviditetsproblemet. Det drejer sig om de renter, der løber på, efter at Hals Sparekasse tidligere på året har sagt o.k. til at udvide turistforeningens kassekredit. Politikerne i Hals Byråd sagde i december nej til at give det ønskede likviditetslån, da det var kommet frem, at turistforeningens 2002-underskud faktisk var små 25 gange så stort som forventet af turistforenings-bestyrelsen 31. oktober. Byrådet sagde samtidig nej til at hjælpe turistforeningen ud af krisen. Dagen efter indgav turistforenings-bestyrelsen konkursbegæring.