EMNER

Undersøg uhyrligheder

Jeg har for nogle dage siden set TV 2 News, som bl.a. præsenterede et debatprogram,

MAGTELITEN:Jeg har for nogle dage siden set TV 2 News, som bl.a. præsenterede et debatprogram, hvor forskellige chefer og andre kloge folk fra landets største nyhedsmedier skulle drøfte mediernes brug af ”prognoser/undersøgelser” af almindelige menneskers meninger om både dit og dat. Spørgsmålet var vist: ”Hvorfor benytter de forskellige medier i større og større omfang resultaterne fra disse såkaldte prognoser/undersøgelser”? Selvfølgelig benytter også medierne disse undersøgelser, så de i lighed med bl.a. politikerne kan indrette deres holdninger og politikker efter flertallets ønsker og meninger, så håber de selvsagt, at salget vil stige, og for politikerne drejer det sig om at lefle for flest mulig vælgere. På den måde ønsker de selvfølgelig at få flere stemmer. Ingen – heller ikke magt-eliten - ønsker at træde i karakter og tage stilling til de uhyrligheder, som almindelige mennesker udsættes for i deres dagligdag. Hvorfor laver magteliten (også medierne og politikerne) ikke en landsomfattende undersøgelse af, hvad almindelige menneskers holdninger er til stort set samtlige de instanser, som vi møder i vores dagligdag? Hvad mener vi om medierne og deres manglende kritiske holdninger og undersøgelse af bl.a. kommunernes administration af de forskellige love, som de til daglig administrerer? Jeg har igennem mange år forsøgt at få klarhed og sandhed i de ting, som kommunen skal gøre for mig, min familie og mine venner, men lige meget hjælper det. Kommunens forskellige instanser gør, som de finder for godt befindende, og klager vi, sidder de selv og skal tage stilling til uretfærdighederne. Min hjemkommune er Brønderslev Kommune, og jeg tror ikke, at den er væsentlig dårligere administreret end de fleste andre kommuner i Danmark. Hvorfor har ingen i dagens Danmark det overordnede ansvar for, at kommunerne administrerer efter de love og vedtægter m.v., som trods alt stadig findes i vores samfund? Alt er blevet valent og ligegyldigt, og det er oftest den enkelte svage borger, som sidder tilbage (alene) med problemerne. Eksemplet med kommunen er ikke enestående. Det samme gælder sygehusvæsenet, sundhedsvæsenet, politiet, regionerne, lægerne, fagforeningerne, arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskaberne - remsen kunne fortsætte i det uendelige! Hvorfor laves der ikke landsdækkende prognoser/undersøgelser om, hvad vi almindelige mennesker (ude i det rigtige samfund) mener om magt-elitens administration af landets love. Jeg forstår udmærket, at unge laver oprør og kræver deres ret. Jeg kan også godt sætte mig ind i de kvaler, som voksne udsættes for, når de på bl.a. bistandskontoret møder en eller anden tilfældig rådgiver, som er klædt ud til sølvbryllup, og som ikke er syg, på kursus, barsel, blevet omrokeret eller af andre årsager fraværende! Enkelte gange møder man netop en sådan rådgiver, som kan afse tid til at møde denne borger og hans ofte besværlige dagligdag. Når så vedkommende i en overlegen tone får oplyst, at kommunen desværre ikke kan yde nogen form for hjælp, ja, så er det forståeligt, at et menneske kan gå amok. Spørgsmål til medierne, politikerne m.v.: Hvorfor laver i ikke nogle troværdige og uvildige undersøgelser/prognoser over hvad almindelige borgere mener om dagens Danmark og den måde, som magt-eliten administrerer tingene på? Der er grobund for at udfærdige den politik, som et velfærdssamfund skal have – til bl.a. beskyttelse af den svageste del af befolkningen.