Undersøgelse af integration fra DI kun en halv sandhed

Dansk Industris positive billede ser bort fra indvandrere uden job

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Integrationen af indvandrere fungerer ifølge Danks Industris undersøgelse glimrende. Arkivfoto: Henrik Bo

NORDJYLLAND:Integrationen fungerer i praksis. Sådan konkluderer Dansk Industri mindre end en uge efter, at indenrigsministerens ’Tænketank om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark’ konkluderede, at der fortsat er store udfordringer at løfte med integrationen herhjemme. Professor Niels Kærgård, medlem af tænketanken, advarer mod at tro, at Dansk Industris undersøgelse tegner et retvisende billede af integrationen. I undersøgelsen, der offentliggøres i dag, har man spurgt 5500 danskere om deres oplevelser med kolleger med en anden kulturel baggrund. De adspurgte giver deres erfaringer med nydanske kolleger 71 ud af 100 mulige point. På spørgsmålet om arbejdspladsen er god til at integrere kolleger med anden kulturel baggrund, giver de adspurgte 67 ud af 100 mulige point. - Analysen viser, at det billede, medierne generelt tegner af integrationen på jobmarkedet, ikke er retvisende. Set med virksomhedernes briller er der mange eksempler på vellykket integration. Undersøgelsen viser, at der er en positiv tendens, siger integrationskonsulent Lise Thomsen fra Dansk Industri. DI: Den er retvisende Niels Kærgård, der sammen med resten af indenrigsministerens tænketank sidste uge anbefalede at reducere mindstelønnen for ad den vej at få flere indvandrere i arbejde, mener, at det er farligt at tage undersøgelsen til indtægt for, at integrationen generelt er på rette spor. - Undersøgelsen fortæller ikke om den store gruppe af indvandrere og efterkommere, der ikke er i job. Som spørgsmålene er udformet, koncentrerer undersøgelsen sig udelukkende om den gruppe, der er bedst integreret, og som har fået job. Dermed giver den ikke et samlet billede af integrationen, siger Niels Kærgård. Lise Thomsen fra Dansk Industri mener ikke, at undersøgelsen tegner et fejlagtigt billede af den danske integration. - Den er retvisende og viser en positiv tendens. Og så må man tage den for det, den er, siger Lise Thomsen. Hun finder det positivt, at en meget stor del af de adspurgte synes, det går godt med integrationen på deres arbejdsplads. - Undersøgelsen tegner et positivt billede af integrationen ude på virksomhederne. Og det kan man bruge som et afsæt for en yderligere indsats, siger hun. Efterkommere på vej Niels Kærgård hæfter sig ved, at udfordringen med integration ikke bliver mindre i årene, der kommer. - Gruppen af indvandrere og efterkommere, der ikke er selvforsørgende, er stadig meget stor. Det er positivt, at undersøgelsen viser, at mange forventer at få flere kolleger med en anden etnisk baggrund. Men der er brug for, at mange flere kommer i arbejde. For om 20 år er antallet af efterkommere, der er klar til at træde ind på arbejdsmarkedet, tredoblet, vurderer Niels Kærgård.