EMNER

Undersøgelse af ledelsens handlinger

Advokatrapporter afgør videre skridt mod kundechef og direktør.

Finanstilsynet har torsdag udsendt en rapport, hvoraf det fremgår, at Løkken Sparekasse brød loven på flere punkter. Arkivfoto: Kurt Bering

Finanstilsynet har torsdag udsendt en rapport, hvoraf det fremgår, at Løkken Sparekasse brød loven på flere punkter. Arkivfoto: Kurt Bering

To personer i ledelsen for Løkken Sparekasse står udpeget som de ansvarlige for Løkken Sparekasses økonomiske kollaps, men bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt der er grundlag for at foretage retslige skridt mod pengeinstituttets tidligere direktør og den ligeledes fratrådte erhvervskundechef. - Hvordan, vi vil forholde os til de pågældende, afhænger af, hvad der kommer til at stå i rapporter fra Advokaterne Amtsmandstoften i Hjørring, siger talsmand for sparekassens bestyrelse, Knud Rødbro. Advokatfirmaet er i færd med at lave en rapport om erhvervskundechefens rolle i forhold de risikable engagementer. Når den rapport foreligger, vil den danne grundlag for en tilsvarende undersøgelse af direktørens handlinger. - Først når vi har rapporterne, kan vi vurdere, hvad der videre skal ske, siger Knud Rødbro, der pointerer, at da man har med mennesker at gøre, skal beslutningerne træffes på det rigtige grundlag. Midt i den ulykkelige situation for sparekassen, dens garanter og ansatte, ser Knud Rødbro et lyspunkt i den opbakning Løkken Sparekasse trods alt stadig møder lokalt, senest på et møde mandag aften, hvor sparekassens repræsentantskab blev informeret om forløbet. Knubbede ord - Der blev stillet mange kritiske spørgsmål, herunder hvorvidt vi i bestyrelsen har levet op til vores ansvar, men efter at repræsentanterne havde fået luft for deres frustration, og de knubbede ord var sagt, var der også en fælles forståelse for, at det er nu man skal bevise sin solidaritet overfor lokalområdet, og at det bedst sker ved fortsat at bakke op bag Løkken Sparekasse, siger Rødbro og uddyber: - Jo større opbakning fra kundernes side, desto større chance er der for et godt resultat af de forhandlinger, der foregår med en mulig fremtidig ejer, siger Rødbro. Han tilføjer, at den lokale opbakning også vil have betydning for, i hvilken grad den fremtidige ejer vil støtte aktiviteter i lokalområdet. - Og kunderne risikerer jo ikke yderligere tab, idet staten garanterer for indskud på almindelige konti, så der er ikke af den årsag grund til at skifte til andet pengeinstitut, siger Rødbro. Det statslige afviklingsselskab, Finansiel Stabilitet A/S har sat 13. marts som sidste frist for en afklaring af sparekassens fremtid.