Undersøgelse blåstempler universiteter

Universiteterne i Aalborg og Roskilde er populære i erhvervslivet

Den projektorienterede arbejdsform med masser af gruppearbejde og ikke så mange forelæsninger, som Aalborg Universitet (AAU) og Roskilde Universitetscenter (RUC) altid har brugt, kan nu officielt kaldes stueren. Det er en af konklusionerne på den undersøgelse, som de to universiteter har lavet med deltagelse af næsten 7000 kandidater, der er blevet uddannet på universiterne de seneste ti år. Merete Daniel Nielsen, chefkonsulent ved Dansk Handel og Service, har siddet i en styregruppe for undersøgelsen, og hun ser den som en legitimering af de to universiteters arbejdsform. - Kandidaterne har en langt lavere ledighed, end der ellers er for akademikere. Det er glædeligt, at universiteternes måde at gøre tingene på har været en succes, og andre universiteter har også lyttet til dem og nogle steder delvist kopieret arbejdsformen. Så det med at give det frie valg til de studerende ender altså ikke i hat og briller. De er attraktive og gode til at få arbejde, siger Merete Daniel Nielsen. Projektlederen for undersøgelsen, Christian Volmer Nielsen, er ikke overrasket over konklusionerne. - Undersøgelsen er med til at cementere noget, som vi har vidst i forvejen. Både kandidaterne og arbejdsgiverne har været glade for at det de lærer og har brug for overordnet matcher. Nu kan vi så sige det ud fra et mere kvalificeret grundlag, siger Christian Volmer Nielsen. De overordnede konklusioner går på, at de studerende har nemt ved at få arbejde og arbejdsgiverne er glade for kandidaternes kvalifikationer. Her bliver de især rost for deres evne til projektledelse og samarbejde. Desuden er virksomhederne begejstrede for det tætte samarbejde med erhverslivet om projekter. Den praksiserfaring, de studerende her får, betegnes som guld værd. - Det er åbenbart efterspurgt at have en større fleksibilitet i uddannelserne, og folk der går på tværs af eksisterende grænser og skel, men der hvor de to universiteter har været unikke, er gennem den kontakt de har til omverdenen, siger Merete Daniel Nielsen. Det er dog ikke lutter roser til universiteterne i undersøgelsen. Et af de kritiserede områder er, at både de studerende og arbejdsgiverne føler, at der er nogle mangler inden for IT, præsentationsteknik og formidling. Det er Christian Volmer Nielsen klar over, men det er meget forskelligt fra uddannelse til uddannelse. - Det er heller ikke sikkert, at de skal lære det der, men ikke desto mindre savner kandidaterne disse ting, når de kommer ud, så nogle steder skal vi inddrage det, siger Christian Volmer Nielsen. En anden opsigtsvækkende konklusion er, at der er forbavsende få, der er begyndt at arbejde som selvstændige. Kun tre procent af kandidaterne har startet selvstændig virksomhed, og det er alt for lidt ifølge Merete Daniel Nielsen. - Det er et paradoks, når man tænker på, at dem som har startet egen virksomhed har en ret pæn indtjening, der ligger over den almindelige lønmodtagers. Så det er værd at fortælle omverdenen, at de har klaret sig pænt, siger Merete Daniel Nielsen. Hun håber, at universiteterne i fremtiden vil gøre mere for at få de studerende til at starte egne virksomheder.