Hospitaler

Undersøgelse kalder på politisk handling

Det er sørgelig læsning, der er kommet frem i forbindelse med kampagnen ”Operation Life”.

Det er sørgeligt for det nordjyske sygehussystem og træls for personalet, men det er ikke mindst sørgeligt for borgerne, der åbenbart må affinde sig med, at der er væsentligt højere dødelighed på de nordjyske sygehuse i forhold til landsgennemsnittet. Det taler sit tydelige sprog, når kun Aalborg Sygehus er i stand til at leve op til gennemsnittet. Der er flere sygehuse, hvor det må mane til eftertanke, at de har større dødelighed end gennemsnittet. Derimod ser billedet ganske enkelt skræmmende ud i tilfældet sygehus Vendsyssel. Hele 14 pct. større dødelighed end på et gennemsnitligt dansk sygehus! Nu skal vi jo rigtigt nok lige slå koldt vand i blodet og analysere tallene yderligere. Men tallene taler deres alt for tydelige sprog. Tilbage står det lysende spørgsmål: Har man med den netop indgåede aftale om sygehusstrukturen i Nordjylland gjort tiltag, der på længere sigt vil sikre, at man får bragt overdødeligheden på de nordjyske sygehuse ned? Næppe, er det nedslående svar. Godt nok nedlægges flere mindre sygehuse. Men til gengæld er man i S og V åbenbart tilfredse med, at Aalborg Sygehus har en gennemsnitlig dødelighed (hvis man overhovedet kan tale om en sådan!). Men hvorfor ikke sørge for at få et sygehus i Nordjylland, der har en markant lavere dødelighed end gennemsnittet og samtidig drives mere effektivt? Det ville netop være konsekvensen, hvis man havde taget den eneste rigtige beslutning – nemlig at samle Aalborg Sygehus på én matrikel i stedet for nu to. Samtidig er det jo tankevækkende, at netop Aalborg Sygehus er det hospital i Nordjylland, der modtager de mest svækkede patienter med de mest specialistkrævende behandlinger. Det til trods ligger de med en lavere dødelighed. Tanken, at man bør overføre endnu flere funktioner og behandlinger til Aalborg Sygehus, er jo derfor nærliggende. De tal, der er blevet offentliggjort af ”Operation Life” kalder i hvert fald på handling – og denne gang i endnu højere grad end tidligere på et sagligt grundlag.