Trafikpolitik

Undersøgelse med eller uden hjælp fra staten

AALBORG:Politikerne i Aalborg Byråd må væbne sig med tålmodighed, før de får at vide, om staten vil samarbejde om de undersøgelser, der kan bane vejen for en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Før der tages endelig beslutning om netop den forbindelse, skal der udarbejdes en vvm-redegørelse, der fortæller om konsekvenserne for det omgivende miljø. Men i et svar til borgmester Henning G. Jensen (S) og teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V) tør trafikminister Flemming Hansen (K) ikke love, at staten vil være med til at gennemføre undersøgelsen. Hvis staten trækker sig, bør Aalborg Kommune selv lave vvm-redegørelsen, mener Mariann Nørgaard. I et brev til Henning G. Jensen og Mariann Nørgaard skriver ministeren, at han vil overveje muligheden for, at Vejdirektoratet i samarbejde med kommune, Region Nordjylland og Kystdirektoratet får udarbejdet de miljøundersøgelser, der mangler. Det var oprindeligt Nordjyllands Amt, der skulle sørge for, at de sidste detaljer kom på plads, men det nåede amtet ikke, før det blev nedlagt. - Ministeren kunne selvfølgelig have sagt ja til at udarbejde en vvm-redegørelse med det samme. Men jeg vælger at opfatte det positivt, at staten vil overveje, om den vil medvirke til at få foretaget de sidste undersøgelser, som amtet ikke nåede. Jeg mener, at staten er forpligtet til at tage del i det arbejde, som amtet ikke blev færdig med, og jeg tror, vi får et positivt svar, siger Mariann Nørgaard. Venter på kommission Hun lægger ikke skjul på, at den resterende del af planlægningsarbejdet bør foretages hurtigst muligt. Og hvis staten ikke vil være med, må Aalborg Kommune klare opgaven. - Hvis staten ikke vil være med, er vi nødt til at gøre det alene. I sit brev til borgmester og rådmand slår Flemming Hansen fast, at staten kun vedkender sig ansvaret for etablering af en paralleltunnel ved siden af den eksisterende tunnel under Limfjorden, ”når der på et tidspunkt måtte skønnes behov for det”. Han understreger samtidig, at en eventuel færdiggørelse af plangrundlaget for en vestlig forbindelse ikke er ensbetydende med, at staten også vil betale for forbindelsen. Ifølge Mariann Nørgaard kunne man dårligt forvente et klart svar fra trafikministeren på nuværende tidspunkt. Det skyldes, at den såkaldte Infrastrukturkommission kommer med sine anbefalinger om et par måneder. Kommissionen peger på hvilke vejprojekter, der bør prioriteres i de kommende år, og anbefalingerne kan få stor betydning for de investeringer, der skal foretages ved Aalborg.