Aalborg

Undersøgelse

På Aalborg Universitet er man i gang med at undersøge, om de ny kæmpevindmøller, der er planer om, kan give problemer med såkaldt lavfrekvent støj. Resultaterne af den undersøgelse kommer tidligst om et år, idet universitetet endnu ikke har modtaget alle de støjmålinger, som en privat firma skulle levere.