Undersøgelsen

] Brugertilfredshedsundersøgelsens har fokus på to områder: Kundeservice (pas, kørekort og motorregistrering) og politiets behandling af udvalgte sagstyper (vold, tyveri og indbrud). ] I forbindelse med kundeservice er brugerne blevet spurgt, hvor tilfredse de er med ventetid, imødekommenhed, hjælp og vejledning, dygtighed/viden, information, forståelighed i blanketter og den samlede oplevelse. ] I undersøgelsens del om "borgervendt kriminalitet" er forurettede blevet spugt, om deres tilfredshed med ventetid, adgang til at tale med rette vedkommende, imødekommenhed, politiets evne til at få sagen oplyst, vejledning, information og samlet indtryk.