Hadsund

Undersøgelser sættes måske snart i gang

MARIAGERFJORD:I Mariagerfjord Kommune har man ikke kortlagt forureningssituationen på de 82 legepladser, kommunen har ansvaret for. Det gælder legepladser på daginstitutioner og skoler og kommunalt ejede legepladser i boligområder. Hidtil har man nøjedes med at reagere i forhold til kendte forureningsproblemer. Det eneste kendte tilfælde er legepladsen ved Havbakkeskolen i Øster Hurup, hvor Hadsund Kommune kort før kommunesammenlægningen gennemførte en oprensning, efter at det var konstateret, at jorden var tjæreforurenet. Andre undersøgelser af jordbunden under legepladserne har man ikke foretaget, oplyser formanden for teknik- og miljøudvalget Preben Christensen. - Men nu da der er kommet fokus på det, tror jeg, det bliver gennemført. Jeg har bedt om at få sat det på dagsordenen til vores næste møde, og jeg vil prøve at overbevise udvalget om, at vi skal i gang. Vel vidende, at jeg ikke umiddelbart ved, hvor pengene skal komme fra, siger han.Aha

Forsiden