Uddannelse

Undersøger frafald på ungdomsuddannelser

Uddannelsesvejledning og jobcenter vil kortlægge 16 til 25-årige

AALBORG:Hvorfor dropper 16-25-årige ud af deres uddannelse, og hvad skal der til for at fastholde dem? Det skal en ny undersøgelse, som ungdommens uddannelsesvejledning og Jobcenter Aalborg netop har fået penge til, kortlægge. Midlerne kommer fra det lokale beskæftigelsesråd, og ifølge leder af uddannelsesvejledningen, Anne Froberg, falder de på et tørt sted. - Vi ved godt cirka hvor mange unge, der falder fra. Og uddannelsesstederne har som regel også en vis ide om, hvem det er, der holder op, siger hun. - Men vi mangler en mere systematisk og tilbundsgående viden. For der kan sagtens være stor forskel på enkelte uddannelsesinstitutioners spørgeteknik og resultater, forklarer hun. Aalborg Kommune har tidligere undersøgt unge på kontanthjælp. Men den ny analyse omfatter også unge under 18 år, og unge, der ikke har søgt job eller kontanthjælp via Jobcentret. - Vi er jo i kontakt med dem alle sammen alligevel, forklarer Anne Froberg. - Ifølge lovgivningen skal vi opsøge alle dem, der falder fra, og derfor bliver vores svargruppe også større, påpeger hun. Analysen kommer til at strække sig over et år. Og når den er færdig, håber initiativtagerne, at svarene er så entydige, at de kan bruges til at forbedre indsatsen for de unge, som dropper ud eller opgiver at gennemføre en uddannelse. - Ifølge de landsdækkende PISA-undersøgelser har 17 pct. af de unge jo så utilstrækkelige kundskaber, at de må opgive at gennemføre en ungdomsuddannelse. Men så slemt tror jeg nu ikke nødvendigvis, det står til i Aalborg, siger Anne Froberg. Hun glæder sig til at komme i gang med projektet, som er en del af Aalborg Kommunes modelkommune-mål om at skaffe job og uddannelse til alle. - Det hele ender forhåbentlig med en rapport og et forslagskatalog, forklarer hun. - Men foreløbig skal vi først have ansat 1-2 medarbejdere, som skal stå for analysearbejdet, fortæller hun.