Byggeri

Undersøger ny placering af andelsboliger

BIERSTED:Det er ikke sikkert, at der bliver opført otte andelsboliger i Hedegårds-området i Biersted. Efter en klage under høringen vil teknisk udvalg undersøge placeringen af boligerne nærmere, oplyser Jørn Krogsgaard (V), formand for udvalget. Opførelsen kræver nemlig, at der skal gives dispensation fra lokalplanen om, at der kun må opføres én bolig på hver ejendom, at der må være 78 boliger i hele området, og at bygningerne ikke må placeres nærmere vejskel end fem meter. Og bygge-projektet omfatter to boliger på hver af de fire parceller, og det betyder, at boligrummeligheden øges til 82. Desuden er det planen, at fire dobbelte carporte placeres en meter fra vejskel. Under nabohøringen er der kommet en indsigelse. Der peges på, at dobbelthusene vil adskille sig fra områdets parcelhuse, og klageren mener, det vil få priserne i området til at falde. - Vi vil undersøge indsigelsen nærmere, og vi vil se på andre mulige placeringer af andelsboligerne. Tidligere har et område ved Svendbjerggårdsvej været oppe at vende, siger Jørn Krogsgaard. Der blev efterlyst byggeri af andelsboliger i Biersted på et borgermøde sidste år arrangeret af Biersted Borgerforening. Siden har Aabybro Entreprenørforretning og Nørhalne VVS arbejdet med planerne om opførelse af otte andelsboliger på et 4000 kvadratmeter stort areal mellem Haldagervej og Hedegårdsvej. Det skal være tre typer bolig på henholdsvis 80, 95 og 110 kvadratmeter meget lig bygherrernes projekt på Gustav Zimmersvej i Nørhalne.