Undersøges?

KRIGE:En ny regering bør nedsætte en undersøgelseskommission, der skal undersøge de ministre og VOK og deres rolle og løgne, der har kastet Danmark i tre unødvendige og ulovlige krige med enorme både menneskelige og økonomiske omkostninger til følge.