Undertrykker lukkeloven muslimerne?

Den danske lukkelov undertrykker alle ikke-kristne, fordi den er bygget på tanken om søndagen som hviledag - og den tanke hører kristendommen til. Jøderne holder lørdagen hellig, muslimerne fredag, og den stædige fastholden af lukkelovens begrænsninger på søndagsåbent tjener til at udskyde den nødvendige adskillelse af kirke og stat her til lands. Sådan lyder en af pointerne i en ny debatbog, der udkommer i dag. "Grænser for Gud" er skrevet af Michael Jarlner og Anders Jerichow, begge ansat på dagbladet Politiken. Grænserne for Gud skal trækkes ved at sætte kirken, altså den danske folkekirke, fri af staten, argumenterer de to. I dag har folkekirken en fortrinsstilling, blandt andet betaler staten en del af præstelønningerne - kirkeskatten i sig selv rækker ikke - ligesom det er præsterne, der registrerer alle fødsler uanset forældrenes tro eller mangel på samme. Argumenterne - for eksempel det med lukkeloven - virker til tider en kende søgte, men Jarlner og Jerichow peger på en præcis pointe. Det synes nemlig i stigende grad at være udtryk for diskrimination mod andre trossamfund, når en folkekirke med støt faldende medlemstal alligevel opretholder en fortrinsstiling. Samfundet er hastigt på vej mod at være multikulturelt - hvad enten vi vil det eller ej - og derfor vil vi i langt højere grad leve op til menneskerettighedernes krav om neutralitet ved at adskille kirke og stat. Jarlner og Jerichow fortæller, hvordan fundamentalistisk kristendom er i vækst (omend den statistiske underbygning synes lidt tynd i koderne), og de advarer imod, at den terror, er lille mindretal af muslimer står bag eller bakker op om, bliver brugt til at danne et generelt billede af islam. Langt de fleste muslimer foretrækker fredelig udvikling - og et kapitel om styreformerne i en række muslimske lande giver et godt indtryk af islam som langt, langt mere og andet end nogle bombegale fanatikere. At forfatterne ikke kan lide Dansk Folkeparti undrer ikke - deres arbejdsplads taget i erindring. Men det er lidt vel polemisk gang på gang at tage Søren Krarups påstande som udtryk for regeringens holdning; Dansk Folkeparti udtrykker ikke nødvendigvis danskerens holdning. Ligesom muslimer foretrækker de fleste kristne faktisk også fredelig udvikling og sameksistens. Det virker meget optimistisk at tro, at racisme og diskrimination vil forsvinde, blot samfundet bliver helt sekulært. Forfatternes ros til Sverige og Frankrig - der begge holder kirke og stat adskilt - lader sig også kun gøre ved at helt at forbigå den megen raceprægede uro, begge lande har oplevet. En uro, langt værre end vi har set i Danmark - og en uro, der oftere har sociale end religiøse årsager. Undervejs rummer bogen også et lidt for klassisk forslag: Et nyt fag i skolen(!) "Vores samfund" skal stå på skemaet fra 1. klasse til 3.G., og lære børnene om at tage del i det demokratiske samfund. Den ide bliver trukket frem så ofte, at folkeskolen ville stå med 50 fag, om alle var blevet gennemført. Det er tvivlsomt, hvorvidt Danmark bliver et bedre land ved at skille kirke og stat: Jarlner og Jerichows argumenter holder ikke alle til nøjere efterprøvelse. Men det vil utvivlsomt være en god ide at tage fat på diskussionen - sidste uges afgørelse om kirketjeneren, der af Højesteret fik lov at genindtræde i folkekirken, viser, at den nuværende ordning er temmelig mudret. ] "Grænser for Gud - giv det verdslige samfund en chance". Michael Jarlner og Anders Jerichow Gyldendal, 184 sider, 168 kroner Udkommer i dag