Gymnasiale uddannelser

Undervisning frem for træls papirarbejde

Tillidsrepræsentant advarer mod at slække på aftaler

NORDJYLLAND:Hvis gymnasielærerne skal bruge mere tid på undervisning, må det ske på bekostning af noget af alt det trælse papirarbejde, som lærerne er belemret med. Det mener Kaj Edlund, der er tillidsrepræsentant for lærerne på Hobro Gymnasium og HF Kursus. - Jeg har det da selv sådan, at jeg langt hellere vil undervise end at sidde med alle de papirer, som vi er forpligtet til at udfylde. Sådan tror jeg, at alle gymnasielærere har det, siger han. Efter Kaj Edlunds opfattelse er lærernes administrative opgaver især vokset voldsomt efter gymnasiereformen. Hobro Gymnasium indgår i den undersøgelse om lærernes undervisningstid, som Rambøll Management har udført for Undervisningsministeriet. Resultatet viser, at gymnasielærerne i Hobro i gennemsnit underviser 362 timer om året - svarende til 21,8 procent af deres samlede arbejdstid. - Umiddelbart lyder det jo ikke af særlig meget. Men i og med, at vi har fået langt mere teamarbejde og pligt til at afrapportere både det ene og det andet, er der kommet nye tidskrævende opgaver for gymnasielærerne. Teamarbejde er en ganske udmærket ide, men det tager tid, og den tid går ud over noget andet, påpeger Kaj Edlund. Ifølge tillidsrepræsentanten i Hobro har lærerne ikke fået mere tid til at rette opgaver. Snarere tværtimod. Rektor på Hobro Gymnasium, Birger Axen, er enig med gymnasierektorernes landsformand Peter Kuhlman i, at rektorerne bør have mere indflydelse på aftalerne om arbejdstider på det enkelte gymnasium. - Jeg synes, det ville være rimeligt, hvis der var mulighed for at differentiere undervisningstiden afhængig af, om der er tale om en nyuddannet gymnasielærer eller én, der er mere erfaren i faget, siger han. Samtidig understreger Birger Axen, at det er vigtigt at fastholde en seniorpolitik, så de ældre lærere får lyst til at fortsætte, indtil de når pensionsalderen. Rektoren i Hobro synes såmænd også godt, at det kan tages op til overvejelse, om der skal være samme forberedelsestid til alle fag. Men han ved godt, at det er et meget ømtåleligt spørgsmål. - Under alle omstændigheder tror jeg, det er emner, man er nødt til at diskutere, nu da gymnasierne er blevet selvstændige virksomheder. Birger Axen, der er 64 år og stopper som rektor om et par måneder, forestiller sig på ingen måde, at lærerne nogensinde kan komme til at undervise halvdelen af deres arbejdstid. - Men op imod 30 procent i gennemsnit ville da være ønskeligt, siger han og skynder sig at tilføje, at lærerne på Hobro Gymnasium i det daglige arbejde udviser stor fleksibilitet og engagement. Tillidsrepræsentant Kaj Edlund forstår godt, at Birger Axen som rektor har den holdning. - Men hvis vi begynder at differentiere undervisningstiden efter lærernes alder og fag, vil det være skruen uden ende. Det vil bare blive brugt til besparelser. - Det er måske rigtigt, at erfarne lærere i nogle tilfælde ikke behøver så lang forberedelsestid som nyuddannede. Til gengæld vil man ofte opleve erfarne lærere levere et mere kvalificeret udvalgsarbejde, siger Kaj Edlund. Han er tilhænger af, at så meget som muligt aftales ved centrale overenskomstforhandlinger, men frygter samtidig, at der vil opstå et øget pres for særskilte aftaler, efter gymnasierne er blevet selvstændige virksomheder.