Undervisning på tværs af institutionerne

Skole, SFO og børnehave i tæt samarbejde

BIRKELSE:Vedsted Centralskole, SFO'en og børnehaven Birkehuset er på vej til at få fælles ledelse og dermed et samarbejde, der skal give større sammenhæng mellem skolen, SFO'eren og børnehaven samt lette børnenes skift fra den ene institution til den anden. Og den nye hverdag satte sit præg på indskolingsholdet, da det blev praktiseret ved en emneuge på Vedsted Centralskole. Det skete bl.a. ved, at børnehavebørn, der står for at skulle starte i børnehaveklasse, sammen med børnehaveklassen og 1. og 2. klasser blev blandet i større og mindre grupper i forløbet, og blev undervist af både lærere og pædagoger. - Det er en stor spændende udfordring, siger centralskolens viceinspektør Carina Poulsen. Det øgede samarbejde vil give større tryghed for de små børn, der starter, mener Carina Poulsen. Hun synes også, det er sjovt at opleve, hvordan lærere og pædagoger kan gribe tingene lidt forskelligt an og se dem i sammenhænge, man ellers ikke oplever. Det brede samarbejde under emneugen var også anledning tilat byde dagplejere og deres børn indenfor i børnehaven, hvor de blev godt modtaget, og hvor der herskede større ro end ellers, fordi de ældste børn sammen med deres pædagoger var i skole. Emneugen havde overskriften "Verdens børn", og da skolen har elever fra Somalia, Holland, Irak og Island havde man valgt at fokusere på disse lande. Derfor var forældrene bedt om at komme og fortælle om deres lands historie og kultur, samt spille musik og lave mad med børnene. Ikke alle børnene fik lært at sige far, mor og goddag på somalisk, det var trods alt lidt lettere på hollandsk fandt de ud af. En af opgaverne var at farvelægge et afmærket område på et stykke papir, der skulle blive til de forskellige landes flag med det danske allerførst. Ugens emne om fremmede lande og deres børn va valgt, fordi der kommer mange flere fra andre lande hertil, og derfor er det vigtigt, at børnene fra de er helt små lærer at vise hinanden respekt. På Vedsted Centralskole er man glade for, at forældrene vil medvirke ved emneugen. Det falder på den måde mere naturligt og forståeligt for alle parter udtaler viceinspektøren.