Skolevæsen

Undervisningen må vige - idrætshallen er lejet ud

Lærerne på Bangsbostrand Skole sure over, at kommunen lejer hallen ud i undervisningstiden

FREDERIKSHAVN:Skolens idrætshal er lejet ud til andet formål, så idrætslærerne må finde på noget andet. Hvad bliver det næste? At kommunen i undervisningstiden lejer hjemkundskabslokalerne ud til en kokkekonkurrence? Eller hvad med udlejning af klasselokaler i undervisningstiden til ferielejligheder? Mulighederne er talrige. Kun fantasien sætter grænser. Spørgsmålet er blevet aktuelt, efter at børne- og ungdomsudvalget har lejet de fleste af kommunens idrætshaller ud til DM i håndbold for handelsskoler tirsdag og onsdag i ugen efter skolernes vinterferie. Hvad er meningen? Lærerne på Bangsbostrand Skole synes, det er en rigtig dårlig idé. - Kan det virkelig passe, at B&U-udvalget er ligeglad med elevernes idrætsundervisning i den grad, at man bare lejer undervisningslokaler ud til et stævne, der ikke har nogen som helst relation til folkeskolen, spørger lærerpersonalet i et åbent brev til udvalget. Lærerne gør opmærksom på, at der i disse tider med rette fokuseres meget på børns motoriske udvikling. Derfor - skriver lærerne - må det føre til selvransagelse hos medlemmerne af B&U-udvalget, når man sløjfer folkeskoleelevernes undervisning til fordel for et handelsskolestævne. Spis brød til Formand for B&U, Paul Rode Andersen (SF) beder om, at lærerne spiser brød til. - Vi taler om to skoledage, hvor Frederikshavn bliver centrum for et DM i håndbold med elever fra hele landet. I den situation må vi som politikere tage de overordnede briller på og have overskud og fleksibilitet til at skabe plads til sådan noget. Paul Rode appellerer til, at skolerne finder alternative udfoldelsesmuligheder i de to dage. - Jeg er sikker på, at kommunens dygtige og erfarne lærere kan klare den opgave, men møder vi en voldsom protest, vil vi da en anden gang overveje grundigt, om vi skal sige ja til den slags arrangementer. Sen protest Paul Rode Andersen undrer sig over, at lærerne først reagerer nu halvanden uge før DM-stævnet skal afvikles. Udvalget traf beslutning om at leje hallerne ud tilbage i september 2002. Inspektør på Bangsbostrand Skole, Ole Saabye Ottosen, meddelte dengang, at det ville påføre skolens idrætsundervisning store gener og anbefalede, at man ikke udlejede til det ansøgte formål. - Men jeg har ingen problemer med at tilrettelægge alternativ undervisning. Det er en ledelsesopgave, som vi selvfølgelig løser, siger skolens inspektør - der er i god træning. Utallige gange har han måttet finde på alternative idrætstimer, fordi Bangsbohallen har været ude af drift på grund af vandskader.