- Undervisningstimerne forsvinder ikke

FOLKESKOLEN:Hermed svar på indlæg af lærer Helge Christiansen, Farstrup Skole, samt meget kort til Joan Petersen, Barmer: Jeg fik utroligt meget kritik, da jeg ønskede undervisning for pengene i 2003. Jeg hævede nemlig undervisningen fra 688 til 700 undervisningstimer i gennemsnit pr. lærer. Nu kan jeg se, at man på Farstrup skole har omkrin 900 undervisningstimer i gennemsnit pr. lærer - ifølge Helge Christiansens udregninger er fem stillinger = 4500 lektioner. Jeg må fastholde, at fem lærerstillinger svarer til 3500 lektioner, og satser på, at Helge Christiansen har lavet en slåfejl i sin udregning. Derudover, hvilket er vigtigt at pointere, så glemmer Helge Christiansen for det første at fortælle, at faste stillinger omlægges til vikartimer, så undervisningstimerne ikke forsvinder fra eleverne. For det andet er nogle af de 3500 timer ydelser som skolerne ikke mere giver - som undervisning til to-sprogede elever, og specialopgaver, der falder væk , da behovet ikke er der. Alt dette fremgår af ressourcefordelingsplanen. Skolerne har i løbet af 2004 fået reguleret budgetterne med en mio. kr, og herudover er der bevilget ekstra 600.000 kr. til næste år. Skolernes merforbrug skyldes ikke byrådet, hvorfor man ikke burde skrive noget om medansvar. Ligeledes er det noget utidigt, at postulere, at politikerne er ligeglade med Nibe skolevæsen - et postulat, der er i direkte modstrid med byrådets beslutning om at tage penge op af kommunekassen samt lavet en redningsplan for afvikling af skolernes merforbrug. Til Joan Petersen, der i sit indlæg klart viser forskellen på vores holdninger. Jeg ser lyst og positivt på tingene, hvor Joan Petersen har et noget mere sortseeragtig livssyn, og jeg har ovenfor beskrevet de nævnte to millioner, hvorfor jeg ikke vil gentage dette. Vedrørednde sygeplejersker m.v., så er det jo et mantra for Joan Petersen, men det gør det jo mere ikke rigtigt af den grund. Byrådet, de fleste i hvert fald, ønsker kort og godt, at de forskellige opgaver bliver udført af det rigtige personale.