Lokalpolitik

Undren over detailsalg på Bannerslund

Jette Toft antydede særbehandling og udbad sig en forklaring

STRANDBY:- Skal man være noget ved musikken for at få lov til noget, man ellers ikke må. Sådan lød afslutningen på et længere spørgsmål fra Jette Toft (SF) i byrådets spørgetid mandag. Hun havde fået henvendelser fra strandbynitter, som undrede sig over, at kommunen tillader "lagersalg" af sportstøj og -sko på gården Bannerslund. Efter selv at have været på Bannerslund var hendes undren vokset. - Jeg kan ikke forstå, at man bare accepterer de ting, der foregår. Som jeg forstår det, er der ikke tilladelse til salg fra hovedbygningen, men kun fra hallen . Der er gjort forsøg på at stoppe det, men det er blevet udsat og reguleret. Jette Toft beskyldte de ansvarlige politikere for have udvist ligegyldighed og mangel på politisk anstændighed ved at lovliggøre noget ulovligt. Hun efterlyste en handlingsplan for, hvad der skal ske med området og undrede sig over, at der er givet tilladelse til en sportsbutik på ejendommen, før den campingplads, som butikken er hægtet op på, er etableret. Formanden for plan- og miljøudvalget, Anders Gram Mikkelsen (S) svarede, at udvalget har givet en principiel tilladelse til livsstilscampingplads ved Bannerslund, og at der i samme forbindelse er sagt ja til detailsalg indtil til 1. juni 2006. Tilladelsen er givet under forudsætning af en samlet plan, som nu er ved at blive udarbejdet. I hovedbygningen er der tilladelse til salg inden for begrænset åbningstid. Jens Hedegaard Kristensen (CD) syntes, Jette Toft gjorde sig skyldig i misbrug af byrådets spørgetid og fortsatte: -Jeg må opfordre borgmesteren til at skride ind, når Jette Toft tømmer den verbale skidtspand. Jette Toft (til Hedegaard): - Jeg har ønsket et svar og det var ikke en skidtspand, jeg tømte. Derfor føler jeg mig forurettet ved at få en skidtspand i nakken fra dig.