Undren over hvem det er, der råber højest

GADELYSET:Når man læser omtalen i Nordjyske 2. marts angående gadelys, kan man næsten få det indtryk, at jeg ikke havde hørt, hvad der foregik og blot, ”efter et par minutter, marcherede op mellem bordene, hvor forsamlingen fik læst og påskrevet”. I virkeligheden hørte jeg hele debatten, men ikke revisorens tekniske oplæg. Alt forladt, journalister er som alle andre ikke født med øjne i nakken! Det fremgår også, at mit indlæg handlede om Nørager contra Støvring. Dette er ikke korrekt. Jeg forsøgte at forklare den større sammenhæng med kommunesammenlægningen. At vi skal skabe sammenhæng og fællesskab herunder effektivisere. Således er det sket på alle områder, skoler, børnehaver, ældreområdet, veje osv. Der har ikke været nogen facitliste for hele harmoniseringsprocessen, men byrådet har truffet principbeslutninger, hvorefter forvaltninger på alle områder har arbejdet videre, indtil der har været flere detaljer byrådet skulle træffe beslutninger om. Sådan har det også været med gadelyset. Jeg har også sagt, at gadelyset ikke er det allervigtigste i sammenlægningsprocessen, og at det i virkeligheden kun er en brøkdel af hele processen. Det forholder sig imidlertid således, at der er mange penge at spare ved at gøre gadelyset kommunalt. I tidligere Støvring kommune blev gadelyset overtaget for ca. 10 år siden, da der ikke var lovhjemmel til, at HEF opkrævede beløbet, og nogle borgere nægtede at betale. I tidligere Nørager og Skørping kommuner har man haft gadelysforeninger, nogle er momsregistreret andre er det ikke. I forbindelse med debatten om overtagelse af gadelysforeninger, er der nogle som mener, at Rebild kommune ikke uden kompensation skal overtage deres gadelysanlæg. Rebild kommune har lovet at overtage den gæld de enkelte foreninger har, det vil sige alle borgere skal overtage gælden. Med andre ord alle os, der bor i Rebild kommune, kommer til at eje alle de gadelysanlæg, der er opsat i tidligere Nørager, Skørping og Støvring kommuner samtidig med, at vi overtager gæld og forpligtigelsen til at levere gadelys og vedligeholde det. I forbindelse med hele kommunesammenlægningen er de tidligere kommuner kommet med hver sit grundlag for skat, grundskyld, gæld og aktiver det har været opgaven at harmonisere! Jeg kommenterede på mødet, at skatten i Nørager var 22%, i Skørping 21,4% og i Støvring 20,6%. Grundskyldspromillen i Nørager 13, i Skørping 17 og i Støvring 12. Den langfristede gæld (excl. ældreboliger) pr. indbygger er i 2006 i Nørager 10.742 kr., i Skørping 7.407 kr. og i Støvring 4.833 kr. Disse tal nævnte jeg, men de er kun delvis refereret i Nordjyske. Når jeg sådan i almindelighed kigger på de økonomiske forudsætninger, kan det blot undre mig at høre, hvem det er, der råber højest, når vi skal harmonisere!