Hirtshals

Undren over Viggo Bilde

Viggo Bilde vil gerne have en saglig diskussion om planerne om at etablere en fiskefarm i Hirtshals.

Derfor undrer det mig, at han kalder det politisk propaganda, når jeg påpeget, at miljøministeren i et svar til mig siger, at der over tid er behov for at nedbringe den samlede kvælstoftilførsel til kystområderne i Nordsøen og at myndighederne i forbindelse med en eventuel godkendelse af den nye fiskefarm skal sikre sig, at der ikke sker en øget direkte eller indirekte forurening af de berørte vandområder. Hvordan Viggo Bilde vil leve op til disse krav i forbindelse med etableringen af en fiskefarm i Hirtshals, har jeg ikke fantasi til at forestille mig.