EMNER

Undrer sig over bomme fjernes

Forældre holder sig til aftale med kommunen

AABYBRO:Forældrebestyrelsen for Børnehaven Thomasmindeparken undrer sig over, at Aabybro Kommune ikke står ved den aftale, der er indgået om en spærring af Thomasmindevej. Jørn Krogsgaard (V), formand for teknisk udvalg, oplyste nemlig til NORDJYSKE 2. april, at bommene bliver fjernet den kommende uge og erstattet med chikaner, så snart teknisk udvalg har godkendt det på sit møde mandag. Baggrunden er, at kommunen ikke har de nødvendige fem mio. kr. til at gøre det nye boligområde færdig med anlæggelse af fortov, gadelys og en bredere vej. Derfor blev bommene sat op som midlertidig løsning for at sikre de bløde trafikanter i det nye boligområde. Det blev aftalt på et møde mellem Jørn Krogsgaard, beboere og forældrebestyrelsen for Børnehaven Thomasmindeparken Men det faldt to andre af områdets beboere for brystet. De klagede over spærringen, og det har fået kommunen til at opsætte chikaner. - Forældrebestyrelsen undrer sig over, at bare to personer kan få kommunen til ændre den beslutning, der blev truffet på mødet med os, siger Per Bach Sørensen, formand for forældrebestyrelsen, som pr. brev har gjort Jørn Krogsgaard opmærksom på dette. - Vi ønsker, at kommunen sætter tempoet lidt ned og indkalder alle de parter, som var med til det første møde, så vi sammen kan finde en fornuftig løsning, siger Per Bach Sørensen. Bestyrelsen er bange for, at en løsning med chikaner ikke er god nok, og Per Bach Sørensen peger på, at bestyrelsen ikke har haft mulighed for at se planerne. Jørn Krogsgaard understreger, at kommunen har fundet en løsning som tilgodeser begge parter. - Chikaner giver den nødvendige trafiksikkerhed. Løsningen tager hensyn til både de beboere, som vil have øget trafiksikkerhed, og til dem, som vil have bommene fjernet. Ved en spærring af Thomasmindevej skulle vi i følge loven give vejen to forskellige navne. Det undgår vi med chikanerne. Derfor er det løsningen, indtil kommunen i 2004 får økonomi til at sætte det permanente projekt for Thomasmindevej i værk, siger Jørn Krogsgaard, som synes, miseren har taget en uheldig drejning. - Det undrer mig, at der har været et par protester mod bommene. Jeg synes, at beboerne, som er imod bommene overreagerer. De gener, der har været, står slet ikke mål med deres reaktion, siger han.