Lokalpolitik

Undrer sig over langsommelighed

Tylstrup-problem er ikke nyt, mener V-politiker

TYLSTRUP:Embedsmænd og politikere i Aalborg Kommune bør lægge sig i selen. Det mener byrådsmedlem Lars Lykke Larsen (V), som undrer sig over, at der stadig ikke er sket noget omkring udviklingen af et nyt erhvervsområde i Tylstrup. Ifølge Lykke Larsen er det nemlig mange år siden, erhvervslivet i den lille by første gang fremlagde deres ønsker. - Vi gjorde opmærksom på det allerede dengang, man planlagde den ny linieføring af motorvejen, fortæller Lars Lykke Larsen. Han bor selv i Tylstrup og kender derfor problemet indefra, og han forstår fortsat ikke, hvordan det kan tage så lang tid at lave en revision af kommuneplanen. - Nu siger Henrik Thomsen jo, at virksomhederne bare skal komme med en konkret henvendelse. Men det fik forvaltningen sådan set allerede for år tilbage, da en privatmand ønskede at udlægge et nyt område til erhverv, forklarer Lykke Larsen. Ifølge Lykke Larsen kan det ikke passe, at virksomhederne i Tylstrup selv skal kontakte lodsejere, amtet og andre instanser, for det er - efter hans mening - først og fremmest kommunens opgave. - Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke lægger sig lidt i selen og laver en ordentlig service og planlægning, siger han. - Men der er måske fordi, men gerne vil bevare arbejdsløshedstal, som er så høje, at det kan give anledning til kritik. Lars Lykke Larsen har personligt spurgt til kommuneplanen i to år, og han køber ikke forklaringen om, at der er masser af erhvervsjord andre steder. - Nu står vi jo med nogle virksomheder, som gerne vil blive her i Tylstrup, siger han. - Og derfor agter jeg også at blive ved med at presse på, til der er fundet en løsning. Det kan ikke passe, at kommunen kan være så ufatteligt langsom. Tylstrup er blevet forsømt i mange år, og jeg er bange for, at det er ved at være for sent, hvis vi skal bevare arbejdspladserne i området, understreger han.