Undrer sig over tilskud til hal

Valsgård mangler omklædningsfaciliteter og undrer sig over tilskudspolitik. ARKIVFOTO

Valsgård mangler omklædningsfaciliteter og undrer sig over tilskudspolitik. ARKIVFOTO

OMKLÆDNING:Valsgård IF 83 har tidligere i år forsøgt at finde en løsning på omklædningsproblemerne i Valsgård. Denne anmodning med tilhørende løsningsforslag blev afvist i folkeoplysningsudvalget og sidenhen i kultur og fritids udvalget. Det hele strandede på et beløb ca. 50.000 kr. til etablering af midlertidig omklædningspavillon. Udvalgets holdning var forstående, men pengene manglede. Valsgård IF 83 forstår ikke, at det nu er muligt at give 400.000 kr. til et igangværende byggeri andet sted i kommunen. Valsgård If 83 forstår heller ikke, at midler til nybyggeri pludselig kan tages fra vedligeholdelseskontoen, som er midler der skal sikre fremtiden for alle haller i Mariagerfjord kommune. Når hallerne får dårligere tilskudsmuligheder, vil de kun kunne hente pengene 1 sted fra - hos lejerne, altså en klub som vores. Hvis den nuværende fremgangsmåde skal være Mariagerfjord Kommunes politik i fremtiden, bør I melde det ud, så vi har mulighed for at sætte kontingenterne for børn og voksne op. Dette vil så skabe nye problemer, da folk generelt mener de betaler nok for at dyrke sport. Valsgård IF 83 vil gerne have en tilbagemelding fra kultur og fritidsudvalget om hvilken strategi, man fremadrettet vil give tilskud efter? Udviklingen og de heraf trufne beslutninger tegner et billede af at man bare skal få bygget noget og herefter overdrage de økonomiske problemer til kommunen. Tager man Arden Hallernes situation med i denne betragtning, vil beslutningen om at give 400.000 kr. til hallen i Assens kunne skabe forhåbninger om, at kultur og fritidsudvalget også vil hjælpe med de 4-5 millioner, der mangler i Arden. Valsgård IF 83 vil igen fremsende ansøgning om støtte til etablering af ekstra omklædningsfaciliteter. Vi vil bare gerne vide, hvordan udvalget egentlig deler penge ud, inden vi bruger politikerens og vores kostbare tid.?