Lokalpolitik

Undsiger udtalelser

Kommunal top tager afstand fra udtalelser fra byrådsmedlem.

Ledelsen i Brønderslev Kommune tager kraftigt afstand fra det angreb Hans Chr. Holst (V) kom med på embedsmænd i Brønderslev Kommune onsdag aften. Borgmester Lene Hansen (S) siger, at det er under al kritik at komme med angreb på embedsmænd på den måde, det foregik. Det var i forbindelse med debatten om vand- og naturplanerne, der blev fremført forskellige beskyldninger mod embedsmændene bag høringssvaret af Hans Chr. Holst. - Sådanne udtalelser kan opfattes som om, at der ikke er tillid til personalet. Men det er der, siger hun til NORDJYSKE Stiftstidende. Lene Hansen, kommunaldirektør Søren Steensen, teknisk direktør Thomas M. Jepsen og leder af kommunens miljøafdeling, Asger Nielsen pointerer, at det er klart forkert og uacceptabelt at en politiker stiller sig op på et åbent byrådsmøde og fremfører beskyldninger af den karaktér, der fremgår af NORDJYSKE. De slår fast, at der er tale om udfald fra kun én enkelt politiker. - Det er altså ikke byrådets generelle holdning, der kommer til udtryk. Det fremgår heldigvis også klart i artiklen, siger de samstemmende. Lene Hansen, Søren Steensen, Thomas M. Jepsen og Asger Nielsen understreger, at der ikke skal herske tvivl om, at det er ledelsen i teknik- og miljø-fagenheden, der har ansvaret for, hvad der sendes til politisk behandling. - Ansvaret for indholdet af den konkrete sag om Vand- og Naturplanerne er således helt og holdent ledelsens. - Ledelsen har ligeledes ansvaret for hvordan medarbejderne til dagligt løser opgaverne og agerer i embeds medfør. - En kritik som den fremførte kan derfor ikke på nogen måde rettes mod enkelte medarbejdere - og derfor heller ikke få nogen som helst konsekvenser for gruppen af medarbejdere. - Det er vigtig på nuværende tidspunkt at tilkendegive, at alle medarbejdere i organisationen har ledelses fulde tillid og støtte. - Vi drøfter i øjeblikket, hvordan vi overfor det politiske niveau kan fremføre, at det ikke kan accepteres at politikere stiller sig op på et åbent byrådsmøde og fremføre den nævnte kritik., siger Lene Hansen, Søren Steensen, Thomas M. Jepsen og Asger Nielsen.

Forsiden