Undskyld ikke demokratiet

Vi skal ikke undskylde vores demokrati over for nogen. Det er interessant at følge den danske befolknings holdninger til den fuldstændig afsporede debat ang. totalt ligegyldige karikaturtegninger af profeten Mohamed.

Det, der sker lige nu, er et opgør mellem den muslimske verden, hvis kalender siger at tiden er det 14. århundrede, anført af fanatiske muslimer, som styres af formørkede imamer og muftier, og så den vestlige verden der lever i det 21. århundrede med demokrati og hvad der ellers følger med, f.eks. ytringsfrihed. De pågældende muslimske landes ledere og regeringer har ikke den mindste indflydelse på, hvad der foregår i deres lande. Det er et spørgsmål, om lederne i f. eks. Kuwait og Saudi Arabien, som i forvejen er trængt af deres egne befolkninger, ikke i denne situation benytter lejligheden til at få befolkningens tillid tilbage, ved at køre med på vognen, hvor billetten for regenternes side er gratis. Det sidste, disse regimer ville ønske, er emokrati, da de så ville miste indflydelse samt muligvis enorme rigdomme. Nu er spørgsmålet, om vi i Danmark skal vinke farvel til demokratiet og lade os skræmme af nogle rabiate muslimer. Selvfølgelig skal vi holde demokratiet i hævd, vi skal heller ikke lade nogen trampe på Danmark og den danske befolkning. Vi vil demokratiet, og så må vi som alle andre betale prisen. Jeg har igennem mange år opholdt mig i fem af de muslimske lande, der nu truer os med bål og brand, og det er ikke noget nyt. Jeg havde muslimske venner og kolleger i de pågældende lande, men den overordnede holdning til vesteuropæere, altså ikke-muslimer, har altid været fjendsk. Jeg vil vædde syv stegte sild på, at mange af dem, vi ser på tv, ikke har nogen anelse om, hvor Danmark ligger, og nogle heller ikke, hvad det hele drejer sig om. De der tror, at dialog vil løse problemet, vil blive skuffede. Det er spildte ord på "Balle Lars", især nu hvor de allerede er overdængedt med unødvendige undskyldninger, hvilket var en stor fejltagelse, og det har jo også vist sig at være totalt nytteløse. Det eneste, man kan gøre, er at stille hårdt mod hårdt. Det er også den måde, andre vesteuropæiske lande har tacklet problemerne på. I Frankrig havde yderligtgående imamer ophidset muslimske indvandrere. Fransk politi fik dem stoppet, og de yderligtgående irnamer blev smidt ud af landet. England har ligeledes smidt yderligtgående imamer ud af landet. Vi skal naturligvis stoppe al økonomisk hjælp til de muslimske lande. Dernæst skal herboende irnamer og andre muslimer, der bedriver landsforræderi mod Danmark, sendes tilbage, hvor de kom fra. Dernæst må vi lave grænsekontrol som før Schengen-aftalen, så vi ved, hvem der kommer ind i landet, og hvem der forlader det. Det er jo i bund og grund Det Radikale Venstre og Socialdemokraterne, vi kan takke for, at vi i dag står i denne situation, idet Marianne Jelved med djævelens vold og magt ville have muslimerne til landet, for - som hun udtrykte det - at lave en kulturfornyelse. Hvordan synes du selv, det går? Ironisk nok lader det til, at den eneste med bare en lille smule fornuft i Det Radikale Venstre er den muslimske Nasar Kharder. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om den danske befolkning stadig trækker på skuldrene af Mogens Glistrup og Fremskridtspartiet, som gennem 20 år har advaret om den situation, Danmark befinder sig i nu.