- Undskyld, vi er ikke respektløse

- Rikard Jespersen skyder til dels ved siden af målet

BRØNDERSLEV: Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) indrømmer, at byrådet har glemt at høre ældrerådet i en eller to sager. Her refererer han til Rikard Jespersens udfald mod politikerne i NORDJYSKE i går. - Alle kan lave fejl, og ældrerådet skal selvfølgelig høres, når de skal høres. Men i sagen om byggeriet af ældreboliger i Saniståls bygninger har vi beklaget over for ældrerådet, at de ikke blev hørt, siger borgmesteren. - Med hensyn til sagen om ændrede regler for indefrysning af ejendomsskatter, kan man være i tvivl, om rådet skal høres. Han tilføjer, at økonomiudvalget ikke tænkte på at høre rådet i sagen og understreger, at han beklager, hvis rådet skulle have været hørt. - Men det har intet med manglende respekt at gøre. Det undrer også Jens Arne Hedegaard, at han ikke har fået en henvendelse fra ældrerådet om sagen, men i stedet skulle læse om det i avisen. - I sagen om hjemmebesøg til de over 75-årige vil jeg understrege, at der ikke er sket ændringer på området i to-tre år. Altså i min tid som borgmester. Sanistål-sagen var også i det tidligere byråd. Netop ændret praksis eller nye tiltag er ifølge loven betingelsen for, at byrådet skal høre ældrerådet. Formand for ældrerådet Lis Andersen tager afstand fra Rikard Jespersens udtalelser i NORDJYSKE i går: - Han udtaler sig ikke på rådets vegne, men som enkeltperson. Vi har dygtige folk i ældrerådet, som ikke vil lægge navn til. Vi har ikke dén tone i rådet, siger hun med henvisning til benævnelsen "respektløs" om byrådet. Lis Andersen bekræfter borgmesterens udtalelser i Sanistål-sagen: - Vi har fået mere end én undskyldning af byrådet i dén sag. Hun mener også, at det er forkert at bruge ældrerådet til at profilere andre foreninger som f.eks Ældre Sagen. - Det har jeg bl.a. lært på et kursus i Ældrerådenes Sammenslutning, fordi det forekommer andre steder også. Ældrerådets formand mener også, at rådet får en service langt over det forventede af både byrådet og forvaltningen. - Forvaltningen springer rundt for os, og vi bliver hørt i alle sager. Hun håber, at det gode samarbejde med byrådet kan fortsætte.