Fiskeindustri

Undskyldning stoppede konflikt på FF

SKAGEN:De 73 medarbejdere på Fiskernes Fiskeindustri besluttede på et møde i går morges at genoptage arbejdet, som blev nedlagt sidst på eftermiddagen torsdag i sidste uge. Årsagen til arbejdsnedlæggelsen var en kombination af, at fire medarbejdere per 1. oktober fik deres fyreseddel og af at der torsdag blev ”lånt” medarbejdere fra en anden virksomhed på havnen til i fem timer at arbejde ved kranerne på kajen. - Vi har overfor medarbejderne erkendt, at der skete en procedurefejl, siger direktør Werner Broberg. Faglig sekretær i SID, hvor de fleste af de 73 er organiseret, Morten Dahlberg, siger til NORDJYSKE, at medarbejderne har taget erkendelsen fra ledelsens side som en undskyldning, og at de har taget den til sig og har valgt at genoptage arbejdet. Møde Samtidig er det aftalt, at hele sagen og problematikken omkring arbejdsnedlæggelsen og hændelserne forud tages op til drøftelse på et møde mellem medarbejderene og ledelsen. I går var det planen, at dette møde holdes torsdag eftermidag. - Vi håber, at man på dette møde også vil kunne tale om situationen for de fire afskedigede medarbejdere, siger Morten Dahlberg, som samtidig erkender, at fiskemelsfabrikken i år er i en situation, hvor der har været en større nedgang i råvaretilførslerne. - Det er medarbejderne også klar over, og derfor var der heller ikke en reaktion i umiddelbar sammenhæng med afskedigelserne, selv om alle håber, at det vil lykkes at finde beskæftigelse for dem, siger Morten Dahlberg. Genoptagelsen af arbejdet i går betyder, at konflikten på fiskemelsfabrikken ikke, som oprindelig planlagt, behandles i Arbejdsretten i dag, ligesom det betyder, at de fiskere, som leverer råvarer til fabrikken, nu atter kan gå på fiskeri, og at fiskeindustrierne kan levere deres afskær.