Undtagelse må væk

Den første dag i år 2009 markeres 10 års dagen for euroens indførelse, og ved sammen lejlighed indfører Slovakiet euroen som landets offentlige betalingsmiddel, og er dermed euroland nr. 16.

Slovakiet følger efter Slovenien, der indførte euroen 1. januar 2007, og Malta og Cypern der begge indførte euroen 1. januar 2008, dermed er Slovakiet det fjerde land, der blev optaget i 2004, der nu indfører euroen som national valuta, og euroområdet er hermed vokset til ca. 329 af EU’s samlede ca. 500 millioner borgere. Euroen blev indført 1. januar 1999 som elektronisk valuta i de daværende 11 deltagende EU, lande der bestod af Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien. Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal og Finland, og 1. januar 2001 kom Grækenland med i kredsen af eurolande. Den 1. januar 2002 indførtes euroen som fysisk betalingsmiddel i kraft af eurosedler og mønter, og i forbindelse med 10 års jubilæet med euroen har eurolandene udstedt en fælles såkaldt jubilæums - euromønt, hvor motivet er blevet valgt ved en afstemning via internettet, og er tænkt som en illustration af euroen som det seneste skridt i den europæiske økonomiske integration, jubilæumsmønten bliver sat i omløb ved starten af januar måned. Den 1. januar 2002 blev EU’s økonomiske og monetære union således til virkelighed, og 16 lande deltager pr. DD, i eurosamarbejdet. og de øvrige medlemslande på nær Danmark og Storbritannien er forpligtede til at indføre euroen når disse lande lever op til de økonomiske kriterier for deltagelse. Den danske euroundtagelse betyder, at Danmark ikke deltager i ØMU’ens tredje fase, det vil sige indførelsen af euroen som national valuta, og en af konsekvenserne vil relaterer sig til den økonomiske koordination og beslutningstagning i euroområdet, hvor Danmark er udelukket fra deltagelse i finansministrenes Eurogruppe samt styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank, og endelig kommer Lissabon traktaten til at betyde, at Eurogruppen traktatfæstes, og at listen af områder, hvor Danmark og andre lande uden for euroområdet ikke kan deltage i afstemninger i Økofin - Rådet, bliver længere. Med den gode danske økonomi kan Danmark spille en vigtig rolle i eurosamarbejdet, derfor skal vi have folkeafstemning om afskaffelse af euroundtagelsen i 2009.