Ung fik betinget dom for hæleri

BROVST:En 21-årig mand fra Brovst er ved en domsmandsret i Fjerritslev idømt en betinget dom uden straffastsættelse for hæleri. Manden var tiltalt for, at han i april måned i år havde begået hæleri ved at købe 23 ruller isolering af en unavngiven person. Af mandens forklaring i retten fremgik, at han var ved at restaurere sit hus på Øland. Det var normalt, at han snakkede med sin far om, hvornår han skulle bruge materialer til ombygningen. Hvorefter faderen bestilte materialerne, der blev leveret på en anden ejendom i nærheden, hvor familien havde udhusene til oplagsplads. Når varerne var leveret, betalte tiltalte regningen. Og det skulle efter tiltaltes forklaring i domsmandsretten også være tilfældet denne gang. Han havde talt med faderen, og nogle dage efter lå der 23 ruller isolering på stedet. Han mente derfor at have været i god tro. Det problematiske var, at han til politiet havde forklaret, at han havde købt isoleringsmaterialerne af en unavngiven person og erkendt hæleri. I domsmandsretten forklarede han, at det med den ukendte mand og erkendelse af hæleri var noget, politiet havde fundet på. Tip fra bekendt Den mand, hvorfra de 23 ruller var stjålet, forklarede som vidne, at han var ifærd med at isolere sit hus og havde bestilt isoleringsmaterialerne hjem. De var lagt ind i huset til senere brug. Et par dage efter havde en bekendt, som han ikke ønskede at oplyse navnet på, spurgt, om han havde fået stjålet isoleringsmaterialet. Hvis det var tilfældet, skulle han prøve at kigge ud på tiltaltes byggeplads. Dagen efter konstaterede forulempede, at hans isolering var væk, og han kørte ud til tiltaltes byggeplads, hvor han fandt 23 ruller, hvorefter han anmeldte sagen til politiet. Den politiassistent, der havde optaget rapport om sagen, forklarede som vidne, at han og en kollega fandt 23 ruller på den opgivne adresse, hvor tiltalte var tilstede. Han havde erkendt, at han havde fået materialerne af en unavngiven person og dermed var skyldig i hæleri. Ikke i god tro Anklageren, vicepolitimester Peter Rask, påstod tiltalte dømt efter anklageskriftet: Når man køber den slags varer af en ukendt mand, må man være klar over, at det er stjålne varer og dermed er man skyldig i hæleri. Forsvarer, advokat Uffe Bro, påstod sin klient frifundet og fremførte, at hans klient med henvisning til den normale fremgangsmåde med levering ved faderens mellemkomst havde handlet i god tro, og så længe man er i god tro, kan man ikke dømmes. Men en enig domsmandsret lagde vægt på tiltaltes forklaring til politirapporten og fandt tiltalte skyldig i hæleri. nca