Ung forening af ældre

HOLBÆK:29. april fylder foreningen Seniorer uden Grænser et år. Den unge forening af ældre borgere er skabt efter en model, der er udbredt i resten af Europa. I EU er der således over 25.000 nødhjælpsberedte seniorer fordelt på 24 lande. Indtil videre tæller foreningen i Danmark 106 medlemmer. I forbindelse med fødselsdagen stifter man en regional afdeling i Midtjylland, den fjerde i landet, og dækker dermed hele Danmark undtagen Nordjylland. Her er foreningen svagest repræsenteret med blot tre medlemmer. - Men det skal nok komme, mener stifteren af Seniorer uden Grænser, Stig Elliot Nyegaard, der er bosiddende i Holbæk. Han noterer sig, at hjemmesiden www.seniorerudengraenser.dk på nuværende tidspunkt er oppe på 7000 "hits". - Og det er kun nye besøgende, der registreres, så interessen er stor, bemærker Stig Elliot Nyegaard. Foreningen har på ganske kort tid engageret sig i Albanien, Kenya, Peru, Cambodjia, Thailand, Indien og altså, som det fremgår af artiklen her på siden, Burkina Faso. - Jeg synes, at vi igennem de seneste 10-15 år har bevæget os hen imod en overdreven dyrkelse af individet. Jeg så gerne, at vi med Seniorer uden Grænser kunne trække lidt i den anden retning - imod et mere solidarisk samfund, siger Stig Elliot Nyegaard. Han glæder sig over, at foreningen i Aage Sørensen har fået en landmand, hvis erfaringer man nu kan trække på i bestræbelserne på at hjælpe ude i verden. - Og jeg er sikker på, at Aage og vores øvrige udsendte kommer hjem beriget ud over alle grænser, tilføjer formanden.