EMNER

Ung formand for borgerforening

Anita Holt er valgt som ny formand for Nørhalne Borgerforening.

Hun afløser Torben Hillebrandt, som dog fortsætter i bestyrelsen. - Jeg er også bestyrer af Nørhalne Forsamlingshus, som borgerforeningen har overtaget. Det er svært at overkomme begge poster, og det er nok heller ikke så klogt, at formand og bestyrer er samme person. Derfor har jeg valgt at koncentrere mig om bestyrer-jobbet, siger Torben Hillebrandt. Den ny formand er 28 år. og har siddet i bestyrelsen i en enkelt periode. En af hendes første opgaver bliver sammen med andre bestyrelsesmedlemmerne at stemme dørklokker i Nørhalne og omegn. - Vi har jo pr. 1. januar overtaget forsamlingshuset, som havde omkring 150 medlemmer. Jeg håber at få dem alle med over i borgerforeningen, så vi i alt kommer op på mellem 200 og 230 medlemmer, siger Anita Holt. Der blev godkendt nye kontingentsatser, så det fremover koster 150 kr. for enkeltmedlemmer at være med i borgerforeningen og 200 for en husstand. - Det er en stigning i forhold til tidligere, men samtidig får medlemmerne af borgerforeningen bl.a. rabat på leje af forsamlingshuset, siger den ny formand. Borgerforeningens hidtidige kasserer, Robert Bartholomæussen, trådte ud af bestyrelsen. Regnskabet klares af forsamlingshusets hidtidige kasserer. På generalforsamlingen, som samlede 15, blev der godkendt vedtægtsændringer, som tager hensyn til, at foreningen nu ejer forsamlingshuset. soj

Forsiden