Ung i Skagen - og hvad nu?

Hvad er en produktionsskole?

Skolevæsen 12. september 2002 08:00

VALG: Er du ikke kommet i gang med en uddannelse efter Folkeskolen, eller er du gået i stå i den ungdomsuddannelse som du først valgte? Har du svært ved at vælge, hvad du vil, eller er det bare umuligt at finde et job, så kan Den Lokale Erhvervsskole - Skagen Produktionsskole måske hjælpe dig. Du kan begynde på produktionsskolen, når du har behov ved blot at komme. Den Lokale Erhvervsskole står klar med en anden form for undervisning, end den du er vant til fra folkeskolen. Her kan du prøve dig selv af på mange forskellige fagområder med reelle opgaver, der skal bruges til noget! På håndværkerområdet hjælper du til med at udføre produktionsopgaver med værktøj i hånden. På Net-værkstedet laver du hjemmesider der rent faktisk ligger på nettet og bruges af mange. På det Kreative-værksted laver du keramik og glasting som sælges i butikker i Skagen og andre steder. Dette er blot eksempler på hvad hverdagen kan indeholde. Samtidig har du mulighed for at vedligeholde dine boglige kundskaber - eller samle op på det, du ikke fik med i grundskolen. Mens du arbejder og lærer, kan du tænke over vejen frem i livet, og du har altid kammerater og en voksen vejleder at tale med. Hænder og bøger Udgangspunktet er det praktiske og nyttige arbejde i værkstederne. Vejen til bøgerne gøres synlig fordi der bliver en praktisk begrundelse for at søge viden. At arbejde i værkstederne skal resultere i noget, der kan bruges og sælges - om det er en legeplads, en keramikskål, eller det er en hjemmeside. Derfor skal kvaliteten være i top, og derfor får du også undervisning på værkstedet af en faglærer, der kender sit område ud og ind. Så vidt muligt skabes der sammenhæng mellem det praktiske arbejde på tværs af værkstederne og de boglige fag. Den Lokale Erhvervsskole tilbyder undervisning i engelsk, matematik, servicefag og økonomi. Det er frivilligt at deltage i undervisningen i disse fag. En tredjedel af tiden på skolen kan bruges til for eksempel prøveforberedende 9. og 10. klasse, HF-fag eller VFU. Dette gøres bl.a. ved at samarbejde med VUC. Korte praktikophold i private og offentlige virksomheder uden for produktionsskolen er også en mulighed. Hvornår og hvor længe? Opholdet på Den Lokale Erhvervskole tilrettelægges efter dit behov. Sammen med din faglærer og skolens vejleder udarbejder du en plan over forløbet, som passer dig og dine behov. Skolen har ikke bestemte optagelsestidspunkter. Du kan blive optaget og slutte, når det passer dig og dine planer. Dog kan et ophold som hovedregel ikke vare længere end et år. Hvis du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og er du under 25 år, kan du vælge et forløb på Den Lokale Erhvervskole. Eleverne kan komme lige fra folkeskolen, eller har måske prøvet at arbejde et stykke tid. Nogle har også været i gang med en uddannelse, som de er gået i stå med. Den Lokale Erhvervskole giver en mulighed for at komme i gang igen og finde nye tilgange til virkeligheden, inden eleverne forlader produktionsskolen for at stå på egne ben - enten i arbejde eller i uddannelse. Fællesskab og højskoleånd En del aktiviteter foregår på tværs af værkstederne og uden for skolen. Den Lokale Erhvervskole har mange gode kontakter til udlandet, som du også får mulighed for at være en del af. Således åbner skolen mulighed for at lære andre unge at kende fra andre nationer, gennem udveksling og praktik i udlandet. Med mellemrum arrangeres fælles oplevelsesture, studieture, virksomhedsbesøg og meget andet. Det handler meget om at opleve sig selv som en del af verden "udenfor" under disse aktiviteter. Fester nu og da bliver det også til. Skolen arbejder meget med sin rummelighed. Det vil sige, at skabe rammer der gør skolen åben for alle. Som udgangspunkt tror vi på, at alle rummer muligheden for et godt liv - nogle af os har blot brug for at prøve andre veje, end hvad flertallet gør. Det betyder dog ikke, at alt er tilladt, og at vore regler er slappe. At være ung på Den Lokale Erhvervskole handler både om uddannelse og dannelse, derfor vægtes de personlige udviklingsmuligheder højt. Ud over at have et elevråd og en elevvalgt sikkerhedsrepræsentant har eleverne endvidere en plads i skolens bestyrelse. Arbejdsformen Skolens medarbejdere er elevernes medspillende modspillere. Det betyder, at du bliver sat til løse opgaver, der er tilpasset lige netop dine faglige og personlige kvalifikationer. Med tiden bliver opgaverne sværere og sværere. Undervisningen foregår i en social praksis, hvor samspillet med andre er afgørende for succes. Målet med opholdet er "kvalificeret selvbestemmelse". Det vil sige, at du skal lære ting, der gør dig kvalificeret til et aktivt arbejdsliv. Udgangspunktet er de krav, der stilles af et moderne arbejdsmarked. Derfor forsøger vi altid at kombinere opholdet med en praktik i en virksomhed, hvor du får mulighed for at prøve nogle af de ting af, som du har lært på skolen. Endvidere skal du udvikle dine personlige sider, således at du bliver i stand til at tage de "rigtige" beslutninger i forhold til hvad, der er godt for dig - men også dine omgivelser. Under opholdet på Den Lokale Erhvervskole modtager eleverne skoleydelse. Beløbet er 485 kr om ugen for unge under 18 år. For unge over 18 år er beløbet 1160 kr. om ugen. Herudover modtager elever med lang transportvej, transportgodtgørelse i henhold til amtets regler. Det er skolen der udbetaler skoleydelsen, men vi kan tilbageholde pengene, hvis eleven ikke dukker op. Aktivering Hvis du er arbejdsløs og får arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp, kan du også komme på Den Lokale Erhvervskole. Du skal så henvende dig på Arbejdsformidlingen eller til kommunen og bede om at få opholdet på produktionsskolen som en del af din aktivering. Den Lokale Erhvervskole har frit optag. Hvis der er plads på skolen, kan du søge ind, ligegyldig hvor du bor. Også unge fra resten af Norden kan blive elever på skolen. Før 1996 var skoleformen at betragte som kommunale aktiveringsprojekter for unge. Således var stort set alle unge henvist fra kommunen på dette tidspunkt. Efter 1996 fik skoleformen sin egen lovgivning og blev et led i "Uddannelse til alle unge" politikken, der som hovedmål skal få mindst 95 % af alle unge til at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. I dag er stort set alle elever på skolerne optaget under "frit optag". Selvejende institution Fungerer i henhold til "Lov om produktionsskoler" og er underlagt undervisningsministeriets kontrol og tilsyn. Modtager et grundtilskud fra kommunen på 372.000 kr. pr. år. En blandt 96 andre i Danmark. Bestyrelse med repræsentanter fra kommune, faglige organisationer, Skagens Erhvervsliv, EUC - Nord, medarbejdere og elever.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...