Ungarerne i Danmark

Soldater fra III bataljon fejrer befrielsen. Præcis hvor i Hjørring, de har taget opstilling, vides ikke. Kan nogen fortælle, hvad den prægnante bygning i baggrunden er?
 Foto fra bogen

Soldater fra III bataljon fejrer befrielsen. Præcis hvor i Hjørring, de har taget opstilling, vides ikke. Kan nogen fortælle, hvad den prægnante bygning i baggrunden er? Foto fra bogen

BØGER Søren Peder Sørensen: “De ungarske soldater” # # # # ¤ ¤ Ungarere. Det må være noget med 1956 og alt det der. Tænker de fleste. Enkelte vil vide, at der blandt de flygtninge, der sidst i firserne ankom fra Rumænien, også var en del ungarere. Men nej, denne bog beskæftiger sig med andre af samme nationalitet – i en ganske anderledes situation. Fra januar til hen på foråret 1945 blev op mod 12.000 tvangsudskrevne ungarske soldater transporteret her til landet. Med fulgte omkring 3.000 kvinder og børn, hvorfor undvære mand og far? Krigens udgang stod endnu ikke helt klart for almindelige mennesker, ejheller almindelige ungarere. Ungarn var en af Tysklands få allierede, hvorfor især officererne over en kam af mange danskere blev anset for at være nazister. Og da de kom hjem igen efter krigen, blev de af myndighederne i Ungarn mødt med stor skepsis. Var de mon nu blevet for vestlige? I DDR for eksempel blev personer, der havde siddet i vestligt krigsfangenskab i mere end seks måneder udelukket fra arbejde. Problemstillingen er også behandlet af den svenske forfatter Per Oluf Enquist i “Legionærerne” om baltiske flygtninge i Sverige. Summa summarum: En lang række menneskeskæbner, hvivlet ind i en krig, som ikke var deres. Søren Peder Sørensen har i adskillige år forsket i dette aspekt af besættelsens og Den kolde Krigs historie, og resultatet er blevet aldeles glimrende. Bogen er udgivet på både dansk, tysk og ungarsk. Nordjylland oplevede også i vid udstrækning ungarernes tilstedeværelse. Ca. 600 mand var udstationeret i Syvsten og Albæk. 82. regiments III bataljon ankom 27. februar til Hjørring, hvor staben opslog sit hovedkvarter, mens 250 mand blev indkvarteret i Sindal. Her er det interessant, at lokalbefolkningen opfattede ungererne som værende interneret af tyskerne. Soldaterne blev ikke brugt til noget, og de var stort set ubevæbnede. Modstandsbevægelsen i Hjørring fik en aftale med ungarerne om, at de ville kæmpe på dansk side, hvis det ved krigsafslutningen skulle komme til kamp. Bilagene om disse lokale forhold har kildeangivelse, så læseren kan fortsætte studierne. Vældig spændende. Per Pilekjær kultur@nordjyske.dk @Brød.9.: [ Søren Peder Sørensen: “De ungarske soldater”. Ill. 160 sider, 175 kr. Museet for Varde By og Omegn