Lokalpolitik

Ungdomsboliger i Rimmensgade

Husejer vil ombygge butik midt i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Med kommunens opkøb af tre ejendomme på nordsiden af Rimmensgade og et udtalt ønske om yderligere opkøb, blev der skabt uklarhed om det fremtidige gadebillede. Det angav ejeren af Rimmensgade 18, anpartsselskabet Invest 140, Gistrup, som begrundelse for problemer med at udleje ejendommens erhvervslejemål, hvor der tidligere bl.a. har været en helseklinik og en tatovør. Anpartsselskabet ville derfor ombygge erhvervslokalerne til to ungdomsboliger og dermed imødekomme unges ønsker om at bo tæt på centrum. Selskabet var allerede for et år siden ude med en ansøgning til kommunen om ombygningen, men dengang blev sagen udsat, efter at kommunen havde haft et møde med ejeren for at få vurderet ejendommens fremtid. Denne kontakt resulterede nemlig samtidig i, at det lykkedes at få lokalet genudlejet . I maj i år er dette lejemål så også blevet opsagt, og ansøgningen om de to ungdomsboliger er nu fremsat på ny, og også denne gang i sammenhæng med tilføjelsen af en ny entre-tilbygning på tre kvadratmeter på husets bagside. Kommunens plan- og miljøudvalg behandler ansøgningen på mødet 3. august. Indstillingen fra kommunens tekniske direktør er den samme, som sidst, hvor sagen blev udsat: At der undtagelsesvist efter omstændighederne gives ansøgeren tilladelse til at indrette de to ungdomsboliger i stueetagen samt tilbygning forudsat, at ejendommens facade forskønnes væsentligt ved isætning af nye vinduer. Hvis udvalget er af samme mening, fraviges den gældende lokalplan for området. Den siger, at stueetagen skal anvendes til butikker. Men med den nuværende erhevrvssituation i Rimmensgade, hvor der ikke længere er aktive butikker på denne side af gaden i øvrigt, bortset fra frisørsalonen nærmest Føtex-torvet, mener forvaltningen ikke, at det er rimeligt at fastholde butiksanvendelsen i nr. 18. På sydsiden af Rimmensgade gælder desuden et plangrundlag, hvor stueetagerne kan anvendes til både butikker og boliger. Ved sagens belysning for et år siden gjorde en nabo forgæves indsigelse mod ungdomsboligerne. Vedkommende pegede bl.a. på mange små ledige lejligheder i byen i forvejen og frygt for larm fra unge mennesker i weekenden.