Ungdomscenter får topkarakter

Kun en enkelt kritisk røst da rapport blev godkendt

EMNER 25. juni 2003 08:00

AALBORG: I næsten fuld enighed har Aalborg Byråds socialudvalg godkendt resultatet af en undersøgelse, et uafhængigt privat konsulentfirma har foretaget af Aalborg Kommunes Ungdomscenter. Rapporten er i næsten enhver henseende positiv i sin bedømmelse af aktiviteter og resultater på Ungdomscenteret. Kun den konservative Reiner Dannemare tog forbehold da rapporten blev forelagt socialudvalget. Han finder det ikke dokumenteret, at det er en fagligt forsvarlig behandling, der foregår, når Ungdomscenteret modtager unge med psykiske problemer. Også socialdemokraten Kaj Poulsen havde betænkeligheder men konkluderer, at eftersom eksperterne på Aalborg Sygehus' psykiatriske afsnit sender unge til centeret, og enhver terapeutisk indsats foregår efter anvisning eller under overvågning af den ekspertise, som er knyttet til centeret, må man gå ud fra, at der ligger tilstrækkelig sagkundskab bag. Ungdomscenteret var i månederne omkring nytår genstand for en voldsom offentlig debat, hvor det blev diskuteret, om de weekendkurser i gestaltterapi, som en del af medarbejderne havde gennemgået, var tilstrækkelig baggrund for at arbejde med unge med personlige og psykiske problemer. I dag mener byrådsmedlem Anne-Dorte Krog (SF), at man dengang var på vej til at betragte enhver almindelig samtale mellem en medarbejder og en af de unge klienter som psykoterapi. - Men sådan var og er det ikke. Terapi foregår kun under supervision af de eksperter, der er knyttet til centeret, uanset om medarbejderen har været på kursus i et år eller en uge, siger hun. Socialdemokraten Mai-Britt Iversen, siger, at sådan som debatten udviklede sig for nogle måneder siden, kunne det meget vel have ført til en katastrofe. - Vi frygtede, at unge som var i akut behov for hjælp, ville udeblive, og at det kunne føre til selvmord eller at nogen styrede ind i et misbrug. Evalueringsrapporten, som blev besluttet for mere end et år siden og dermed ikke har noget at gøre med vinterens diskussion, bygger bl.a. på interviews med medarbejdere, unge klienter og deres forældre samt samarbejdspartnere. Endvidere er udvalgte konkrete sager gennemgået. Rapporten, der er lavet af firmaet Nellemann Konsulenterne A/S, munder ud i en række anbefalinger til forbedring af Ungdomscenterets arbejdsgange. To anbefalinger vil formentlig snart havne på politikernes bord: • En vurdering af, om Ungdomscenterets målgruppe skal udvides nedad til de 12-14-årige i betragtning af, at de problemer, UC tager sig af, i stigende omfang rammer de helt unge. • En vurdering af, hvorledes der sikres et bedre tilbud til de unge med psykiatriske lidelser, der falder mellem tilbuddene på Ungdomscenteret og psykiatrisk hospital.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...