UNGDOMSCENTERET

Aalborg 25. juni 2003 08:00

Ungdomscenteret, som blev oprettet i 1971, er Aalborg Kommunes tilbud til unge i alderen 14-25 år med sociale, pyskiske og/eller psykosomatiske problemer samt de unges pårørende. Centeret har 94 medarbejdere og er bygget op af flere komponenter, bl.a. følgende: • Det sociale Jægerkorps, som udfører opsøgende arbejde på gadeplan • Træningshøjskolen på Nørholmsvej og Træningshøjskolen Vissegård. • Kontakten, et behandlingstilbud for 14-18-årige. • Støtteboliger i Kærby og på Signalvej i Aalborg som bruges til 14-18-årige, som tidligere ville være blevet anbragt i døgninstitutioner væk fra familie og nærmiljø.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...