Ettrup

Ungdomsdisko

Foreningen "Ungdomsdiskotek Løgstør" blev oprettet februar 2001 af frivillige forældre i Løgstør Kommune. Bestyrelsen består af formand Susanne Ettrup, Tolstrup, næstformand Lars Kjær, Vilsted, kasserer Hanne Holst, Løgstør, sekretær Else Marie Christensen, Brøndum, Jørn Vestergaard, Løgstør, Søren Jensen, Vilsted og Jane Hollen, Tolstrup. Ungdomsdiskotekerne begyndte i Salling Forsamlingshus men flyttede grundet pladsmangel til Fort West, Borregaard, og afvikles nu i Ranumhallen. Diskoteket afholdes den første fredag i hver måned - med undtagelse af juli måned - i tidsrummet kl. 21.00 - 01.30. Der deltager maksimalt 600 unge pr. aften. Aldersgruppen er unge fra 8. klasse til og med 17 år. Billetter til ungdomsdiskotekerne sælges i forsalg, og billetprisen er 50 kroner pr. aften og inkluderer entre, garderobe til henholdsvis tøj og drikkevarer. Foreningen "Ungdomsdiskotek Løgstør" råder over i alt 150 frivillige hjælpere. Heraf er der 38 på vagt hver diskotekaften. Foreningen har generalforsamling tirsdag aften i Pavillon Christiansminde.